ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
wykonania budżetu miasta Kętrzyn za rok 2021 oraz wykonania za rok Budżetowy Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Kętrzyn obowiązującej w latach 2021-2033
Nr aktu prawnego
104/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021
Nr aktu prawnego
103/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2021
Nr aktu prawnego
102/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Nr aktu prawnego
187/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi.
Nr aktu prawnego
68/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego działki gruntu nr 1132, położonej w miejscowości Radawiec Duży, gmina Konopnica.
Nr aktu prawnego
180/ 2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego działki gruntu nr 801/4, położonej w miejscowości Radawiec Duży, gmina Konopnica.
Nr aktu prawnego
179/ 2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 130/2022 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 9 maja 2022 r.
Nr aktu prawnego
178/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 129/2022 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 9 maja 2022 r.
Nr aktu prawnego
177/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
173/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji