ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do opiniowania (koordynowania) i uzgadniania dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu.
Nr aktu prawnego
238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty na realizatora w 2021 roku ,,Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” realizowanego poprzez szczepienia dziewcząt urodzonych w roku 2006 zamieszkałych na terenie Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
251/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 133/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 27.05.2020r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
249/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 211/2020 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości do projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”, nr wniosku PR/1/073/2018, dofinasowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020, zm. zarządzeniem nr 299/2020 z dnia 29.09.2020r, nr 378/2020 z dnia 09.12.2020r. oraz nr 5/2021 z dnia 04.01.2021r.
Nr aktu prawnego
248/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie Powołania Komisji ds. przejęcia i przekazania mienia powierzonego w dzierżawę
Nr aktu prawnego
243/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Kętrzyńskiej Rady Seniorów i Komisji Wyborczej oraz zarządzenia wyborów do Kętrzyńskiej Rady Seniorów na kadencję 2021 - 2024
Nr aktu prawnego
245/2021
Status
Zmieniony
Lp: 57
Data podjęcia
2021-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
240/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym
Nr aktu prawnego
232/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
152/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 249/ 2020 z dnia 17.08.2020r.w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Nr aktu prawnego
221/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji