ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kontrole

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przeprowadzone kontrole

Kontrole Przeprowadzone w 2023 roku

Data kontroli Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
14.08.2023
Sprawdzenie zdrowotności roślin występowania agrofagów roślin oraz spełnienie innych wymagań określonych w prawodawstwie UE dotyczącym środków ochrony przeciw agrofagom roślin 
04.07-01.08.2023 Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi
05.06-12.06.2023 Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych otrzymanych na realizację zadania określonago w umowie w ramach Funduszu Solidarnościowego z zwiążku z Programem "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne"
29.05-02.06.2023 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 

Kontrole przeprowadzone w 2022 roku

Data kontroli Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
17.10.2022r. Kontrola RIO
9.12.2022r.
Kontrola Archiwum Zakładowego Urędu Stanu Cywilnego
9.12.2022r.  Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Kętrzyn 
17.10.2022r.  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej - rok 2021
  •  
19.04.2022r.
Kontrola prawidłowości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców
 

Kontrole przeprowadzane w 2018 roku

Data kontroli Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
20.03.2018r.
17.04.2018r.
Zbadanie procedury przetargowej oraz przebiegu realizacji inwestycji pn. "Adaptacja budynku przy ul. Górnej 8 na mieszkania socjlane
 
 

Kontrole przzeprowadzone w 2017 roku

 
Data kontroli  Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
14,21.11.2017r. Kontrola inwestycji pn. "Budowa ulicy Westerplatte BIS w Kętrzynie"
5-12.09.2017r. Kontrola inwestycji pn. "Budowa budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej 19a w Ketrzynie"
24.08.2017r.
Rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. "Budowa ulicy Westerplatte Bis w Kętrzynie"
21.06.2017r. Kontrola doraźna przeprowadzona w Urzędzie Miasta Kętrzyn w związku ze skargą na prowadzenie działalności gospodarczej w punkcie: bar "META" Plac Marszałka J. Piłsudskiego 7, 11-400 Kętrzyn
28.02.2017r. Kontrola prawidłowości sporządzania, aktualizacji i udostępaniania spisu wyborców
28.02.2017r. Kontrola prawidłowości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców
21.02.2017r. Kontrola funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie
18-20.01.2017r. Kontrola kompleksowa z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Urzędzie Miasta w Kętrzynie
  

Kontrole przeprowadzone w 2016 roku

Data kontroli  Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
11.03.2016r. Kontrola sposobu rozpatrywania i załatwiania przez Burmistrza Miasta wniosków mieszkańców w roku 2015
  

Kontrole przeprowadzone w 2015 roku

Data kontroli  Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
15.12.2015r. Kontrola przymusowego kierownia osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe
20.11.2015r. Kontrola realizacji zezwolenia na umyślne płoszenie i niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących do 160 osobników gawrona
12.10.2015r. - 04.11.2015r. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa oraz wykonanie dochodów budżetu państwa - 2014 rok
12.08.2015r. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Kętrzyn
29.06.2015r. Wykorzystanie środków PFRON przekazanych przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizacje zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Stanisława Moniuszki 1 w Kętrzynie
25.06.2015 - 01.07.2015r. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
28.05.2015r. Ocena realizacji zadania dofinansowanego z budżetu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w 2014 roku, określonego w umowie nr: PS-II.002.5.8.2014r. z dnia 5 czerwca 2014r. na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013r., z udziałem programu "Maluch" w Żłobku Miejskim w Kętrzynie.
23.03.2015r. Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn"
  

Kontrole przeprowadzone w 2014 roku

Data kontroli  Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
29-31.01.2014r. Kontrola w zakresie funkcjonowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  

Kontrole przeprowadzone w 2013 roku

Data kontroli  Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
22.11.2013r. Kontrola okresowa Straży Miejskiej w Kętrzynie w zakresie:
  • wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.);
  • użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego;
  • ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ww. ustawy
28.02.2013r. - 17.05.2013r. Kontrola w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej - modernizacja kina "Gwiazda" w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury
  

Kontrole przeprowadzone w 2012 roku

Data kontroli  Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
10.10.2012r. - 21.12.2012r. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej w Mieście Kętrzyn
16-18.07.2012r. Kontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie
01.06.2012r. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Kętrzynie
01.06.2012r. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie
  

Kontrole przeprowadzone w 2011 roku

Data kontroli  Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
11.10.2011r. Kontrola trwałości projektu pn. "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie - I etap"
10-11.10.2011r. Kontola trwałości projektu pn. "Poprawa jakości nauczania poprzez doposażenie szkół Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce naukowe"
20.04.2011r. - 28.06.2011r. Realizacja przez Gminę Miejską Kętrzyn zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w latach 2008 - 2011 (I półrocze) 
  

Kontrole przeprowadzone w 2010 roku

Data kontroli  Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
09.03.2010r. Kontrola problemowa z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
11.01.2010r. Kontola sprawdzająca w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  

Kontrole przeprowadzone w 2008 roku

Data kontroli  Przedmiot kontroli Dokumenty z kontroli
25.11.2008r. Kontrola realizacji projektu: Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie - I etap
25.04.2008r. Wizyta kontrolno - monitorująca projektu: Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie - I etap
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Dudzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Dudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-06 10:13:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Janusz Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-06 10:14:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Żukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-28 13:23:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »