ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 - 2033
Nr aktu prawnego
XLI/297/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn wotum zaufania za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XLI/294/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2021 rok. oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 320/2013 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 07.11.2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. ekonomii społecznej
Nr aktu prawnego
209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 23.08.2021 r. do 31.12.2021
Nr aktu prawnego
208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.
Nr aktu prawnego
204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 1-90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły
Nr aktu prawnego
203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Nr aktu prawnego
202/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji