ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
195/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 292/2019 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Kętrzyńskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2021 rok. oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 320/2013 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 07.11.2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. ekonomii społecznej
Nr aktu prawnego
209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 23.08.2021 r. do 31.12.2021
Nr aktu prawnego
208/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji