ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym.
Nr aktu prawnego
6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym.
Nr aktu prawnego
3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze opiniodawczym
Nr aktu prawnego
406/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze opiniodawczym
Nr aktu prawnego
400/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
407/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 93/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24.04.2019 r. w sprawie powołania Rady Kultury przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn ustalenia jej składu oraz wprowadzenia regulaminu
Nr aktu prawnego
4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2022
Nr aktu prawnego
349/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
404/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji