ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022 - 2024
Nr aktu prawnego
16/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 211/2020 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości do projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”, nr wniosku PR/1/073/2018, dofinasowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020
Nr aktu prawnego
14/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 252/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku
Nr aktu prawnego
418/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 248/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku
Nr aktu prawnego
417/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
220/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
389/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
369/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji