ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przekazania placówce oświatowej zakupionych pomocy dydaktycznych i wyposażenia
Nr aktu prawnego
211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do realizacji projektu pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”
Nr aktu prawnego
194/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
193/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
229/2021
Status
Zmieniony
Lp: 65
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
223/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
195/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 292/2019 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Kętrzyńskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenie 257/15 z dnia 21.10.2015 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji miasta Kętrzyn w perspektywie programowo- finansowej Unii Europejskiej 2014-2020
Nr aktu prawnego
33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
212/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji