ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-05-23
Termin składania dokumentów
2022-06-02 14:00:00
Stanowisko
Główny księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn