ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/366/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr II/14 /2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 3 grudnia 2018 r w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLVIII/365/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLVIII/364/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru członka Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLVIII/363/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania radnego Romana Chodary ze składu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLVIII/362/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVIII/361/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
Nr aktu prawnego
XLVIII/360/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej w Kętrzynie, niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
Nr aktu prawnego
XLVIII/359/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLVIII/358/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 61/62 i 61/65 obr.8 przy ulicy Jagiełły w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLVIII/357/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji