ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLIV/324/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033,
Nr aktu prawnego
XLIV/323/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Kętrzyn, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
Nr aktu prawnego
XLIV/322/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania radnej ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLIV/321/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLIV/320/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLIV/319/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLIV/318/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania radnej ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLIV/317/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli
Nr aktu prawnego
XLIV/316/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały NR LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 stycznia 1998r w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XLIV/315/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji