ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie nr 229/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kętrzyna
Nr aktu prawnego
290/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do udziału w procedurze przejęcia i przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo – księgowej, dokumentacji organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
276/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
275/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
283/2021
Status
Zmieniony
Lp: 16
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
284/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, działania 2. 2 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, poddziałania 2.2.1. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe”
Nr aktu prawnego
228/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” w ramach Osi Priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania RPWM.02.02.01 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego.
Nr aktu prawnego
192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 60/4, obręb 7, położonej w Kętrzynie przy ul. Wilanowskiej.
Nr aktu prawnego
279/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany zarządzenia nr 399/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
111/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji