ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania zimowego, w sezonie 2021-2022, dróg powiatowych na terenie miasta Kętrzyna
Nr aktu prawnego
XLII/306/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLII/305/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Nr aktu prawnego
XLII/304/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XLII/303/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XLII/302/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kętrzyn, od dnia 1 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
XLII/301/ 2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
258/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
257/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
263/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 211/2020 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości do projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”, nr wniosku PR/1/073/2018, dofinasowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020, zm. zarządzeniem nr 299/2020 z dnia 29.09.2020r, nr 378/2020 z dnia 09.12.2020r., nr 5/2021 z dnia 04.01.2021r. oraz 248/2021 z dnia 24.08.2021r.
Nr aktu prawnego
252/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji