ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:50:41 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wypoczynek letni. Krzysztof Żukowski
14:34:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyniki formalne - Nazwa elementu do którego przynależy: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Krzysztof Żukowski
14:34:07 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wypoczynek letni. Krzysztof Żukowski
14:21:06 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 2022/05/23 Krzysztof Żukowski
14:14:17 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 2022/05/23 Krzysztof Żukowski
11:55:52 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie”. Andrzej Głusiec
11:51:35 Edycja elementu informacja Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Krzysztof Żukowski

Zmiany z dnia: 2022-05-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:00:37 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Kętrzyńska Impreza Sportowa - KAPERALIA” Krzysztof Żukowski
11:56:19 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” Andrzej Głusiec
11:56:19 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik informacja o wyborze - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” Andrzej Głusiec

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony