ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kętrzyn, od dnia 1 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
XLII/301/ 2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
258/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
257/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
263/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 211/2020 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości do projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”, nr wniosku PR/1/073/2018, dofinasowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020, zm. zarządzeniem nr 299/2020 z dnia 29.09.2020r, nr 378/2020 z dnia 09.12.2020r., nr 5/2021 z dnia 04.01.2021r. oraz 248/2021 z dnia 24.08.2021r.
Nr aktu prawnego
252/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
250/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za I półrocze roku 2021 oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 w I półroczu 2021 roku.
Nr aktu prawnego
247/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
Nr aktu prawnego
246/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Kapituły przyznającej tytuł „Osobowość Roku”
Nr aktu prawnego
244/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji