ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 4 w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
67/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Mazowieckiej 8 w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
66/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Mazowieckiej 8 w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
65/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
64/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Kętrzyn do ochrony lokali wyborczych na terenie miasta Kętrzyn w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
59/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXXIII/633/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/607/2023 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024-2036
Nr aktu prawnego
LXXXIII/632/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn do roku 2030
Nr aktu prawnego
LXXXIII/631/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2032 oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii.
Nr aktu prawnego
LXXXIII/630/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych wspieranych w mieszkania wspomagane i treningowe oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach
Nr aktu prawnego
LXXXIII/629/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji