ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Nr aktu prawnego
202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 75/35 o powierzchni 0,0610 ha położonej w Kętrzynie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
Nr aktu prawnego
200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi do załatwienia według właściwości
Nr aktu prawnego
XLI/300/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na II półrocze 2021r.
Nr aktu prawnego
stanowisko_2021_07_08
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniosku o skierowanie sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko Mazurskiego na uchwałę nr XXXV/259/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2021r., poz. 2211), sygn. akt II SA/Ol 518/21 do rozpoznania w trybie uproszczonym.
Nr aktu prawnego
XLI/299/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLI/298/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XLI/296/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XLI/295/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Nr aktu prawnego
197/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji