ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 4 autobusów z napędem elektrycznym i 2 stacji ładowania w ramach projektu pn.”Niskoemisyjna komunikacja miejska w Kętrzynie”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 647.6 KiB)
 • Załącznik nr 1_ formularz oferty (DOCX, 39.4 KiB)
 • Załącznik nr 2_ espd-request (ZIP, 86.1 KiB)
 • Załącznik nr 3_ informacja o gr. kapitałowej (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 4_ oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5_projekt umowy (PDF, 378.8 KiB)
 • Załącznik nr 6_OPZ (DOCX, 146.7 KiB)
 • Załącznik nr 7_ wykaz dostaw (DOCX, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 8_zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik nr 9_ identyfikator postępowania (PDF, 175 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 112.3 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 69.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do swz (PDF, 323.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SWZ _2 (PDF, 325 KiB)