ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
250/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za I półrocze roku 2021 oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 w I półroczu 2021 roku.
Nr aktu prawnego
247/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
Nr aktu prawnego
246/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Kapituły przyznającej tytuł „Osobowość Roku”
Nr aktu prawnego
244/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do opiniowania (koordynowania) i uzgadniania dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu.
Nr aktu prawnego
238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty na realizatora w 2021 roku ,,Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” realizowanego poprzez szczepienia dziewcząt urodzonych w roku 2006 zamieszkałych na terenie Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
251/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 133/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 27.05.2020r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
249/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 211/2020 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości do projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”, nr wniosku PR/1/073/2018, dofinasowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020, zm. zarządzeniem nr 299/2020 z dnia 29.09.2020r, nr 378/2020 z dnia 09.12.2020r. oraz nr 5/2021 z dnia 04.01.2021r.
Nr aktu prawnego
248/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie Powołania Komisji ds. przejęcia i przekazania mienia powierzonego w dzierżawę
Nr aktu prawnego
243/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji