ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
III/19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
III/18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027
Nr aktu prawnego
III/17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn do wykonania w roku 2024 zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
III/16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
Nr aktu prawnego
III/15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/616/2024 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Nr aktu prawnego
III/14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kętrzynie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za rok 2023.
Nr aktu prawnego
125/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Kętrzyn do ochrony lokali wyborczych na terenie miasta Kętrzyn w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Nr aktu prawnego
116/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Nr aktu prawnego
108/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym.
Nr aktu prawnego
123/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji