ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jako kierownika Urzędu Miasta.
Nr aktu prawnego
XLII/311/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLII/310/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XLII/309.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/262/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLII/308/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
Nr aktu prawnego
XLII/307/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania zimowego, w sezonie 2021-2022, dróg powiatowych na terenie miasta Kętrzyna
Nr aktu prawnego
XLII/306/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLII/305/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Nr aktu prawnego
XLII/304/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XLII/303/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XLII/302/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji