Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym.
Nr aktu prawnego
122/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym.
Nr aktu prawnego
121/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym.
Nr aktu prawnego
120/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
119/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2024 rok. oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
118/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze opiniodawczym.
Nr aktu prawnego
117/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
115/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
109/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Gminę Miejską Kętrzyn w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn”
Nr aktu prawnego
110/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru graficznego pism sporządzanych w Urzędzie Miasta w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
104/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji