ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 12 stycznia 2021 r.
Nr aktu prawnego
269/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia socjalnego lokalu położonego przy ul. Michała Kajki w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
277/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
271/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do udziału w procedurze przejęcia i przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo – księgowej, dokumentacji organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
264/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów do Kętrzyńskiej Rady Seniorów na kadencję 2021 - 2024
Nr aktu prawnego
274/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 245/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Kętrzyńskiej Rady Seniorów na kadencję 2021 - 2024
Nr aktu prawnego
273/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności z tytułu podatków i opłat oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym
Nr aktu prawnego
265/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
stanowisko_2021_09_09_nr_2
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Kętrzynie raportu okresowego z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025
Nr aktu prawnego
stanowisko_2021_09_09
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jako kierownika Urzędu Miasta.
Nr aktu prawnego
XLII/311/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji