Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn do wykonania pomocniczych działań zakupowych Wspierających Gminę Miejską Kętrzyn w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia "Modernizacja placu zabaw w parku przy ulicy Parkowej"
Nr aktu prawnego
128/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin "Barcja" w Kętrzynie na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej Kętrzyn - Gierłoż – Parcz – II etap”
Nr aktu prawnego
III/27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
III/26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejskiej Kętrzyn w Zgromadzeniu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
III/25/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn w Zgromadzeniu Związku Gmin „Barcja”.
Nr aktu prawnego
III/24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie, upoważnionego do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Gminy Miejskiej Kętrzyn w podróży służbowej pojazdem, nie będącym własnością gminy.
Nr aktu prawnego
III/23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2024
Nr aktu prawnego
III/22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/607/2023 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024-2036
Nr aktu prawnego
III/21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
III/20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
III/19/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji