Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie Kontroli Zarządczej w Gminie Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
73/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
72/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
92/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie transmisji i nagrywania obrad Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
91/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 178/6 i nr 178/7, położonych w Kętrzynie przy ul. Jana Kasprowicza
Nr aktu prawnego
89/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2024-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
81/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2024-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 1/2 części w działce nr 85, położonej w Kętrzynie przy Placu Słowiańskim
Nr aktu prawnego
88/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2024-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 84 oraz udziału 1/2 części w działce nr 85, obie położone w Kętrzynie przy Placu Słowiańskim
Nr aktu prawnego
87/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 410/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Miejską Kętrzyn oraz procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego
Nr aktu prawnego
86/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 457/7, położonej w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy
Nr aktu prawnego
85/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji