ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 21
Data ogłoszenia
2021-02-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-17 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 17,62 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Ludwika Osińskiego 2 w Kętrzynie wraz z udziałem 167/23000 części działki nr 571 o pow. 0,0885 ha, obręb 6, KW- OL1K/00008573/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Ludwika Osińskiego 2.
Cena wywoławcza
34 600,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 465 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 332.9 KiB)
Lp: 22
Data ogłoszenia
2021-02-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-17 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW - OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 5/6 został sprzedany w poprzednich postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
5 900,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 724.7 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 321.5 KiB)
Lp: 23
Data ogłoszenia
2020-12-10 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-01-20 00:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23 o pow. 0,2432 ha, KW - OL1K/00017546/0, położonej w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Królowej Bony, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.
Cena wywoławcza
102 500,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 500.1 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 348.7 KiB)
Lp: 24
Data ogłoszenia
2020-11-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-01-12 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0.
Cena wywoławcza
dz. 12/7 - 87 300,00 zł dz. 12/8 - 78 900,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 717.1 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 329.3 KiB)
Lp: 25
Data ogłoszenia
2020-10-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-11-25 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 175/7 o pow. 0,2369 ha (KW– OL1K/00013390/3) i nr 176/3 o pow. 0,0968 ha (KW - OL1K/00013389/3), położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Kolejowej, przeznaczonej pod zabudowę usługową nieuciążliwą.
Cena wywoławcza
162 200,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 492 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 302.1 KiB)
Lp: 26
Data ogłoszenia
2020-10-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-16 12:00:00
Dotyczy
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STANOWISKA HANDLOWE położone przy ul. Pocztowej (działka nr 2/1 obręb 5) z przeznaczeniem na handel sezonowy, tj. od 28.10. 2020 r. do 02.11.2020 r. (kwiatami, zniczami, wieńcami)
Cena wywoławcza
od 400 zł do 850 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 354.3 KiB)
Lp: 27
Data ogłoszenia
2020-09-02 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-09 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 15/100 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 77 o pow. 0,7984 ha i nr 78 o pow. 0,0527 ha, położonej przy ul. Składowej w Kętrzynie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00003006/2.
Cena wywoławcza
59 800,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 533 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 303.2 KiB)
Lp: 28
Data ogłoszenia
2020-09-02 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-09 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Andrzeja Samulowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 737.7 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 337.6 KiB)
Lp: 29
Data ogłoszenia
2020-09-02 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-08 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0.
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 702.1 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 4.9 MiB)
 • Zdjęcie (PDF, 974.7 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 346.6 KiB)
Lp: 30
Data ogłoszenia
2020-08-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-08 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 21,20 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Adama Asnyka 5 w Kętrzynie wraz z udziałem 5/100 części działki nr 196/1 o pow. 0,0462 ha, obręb 3, KW- OL1K/00024398/9, położonej w Kętrzynie przy ul. Adama Asnyka 5. Do lokalu przynależy pomieszczenie (składówka) o pow. 3,60 m2.
Cena wywoławcza
30 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 489.5 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 276.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji