ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-08-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-29 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziałów wynoszących 36/58 w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 0,2610 ha, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży, sprzedawanych w udziałach po 1/58 części. Udział 22/58 części nieruchomości został sprzedany w poprzednich postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości - 8 400,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 707.9 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 342.1 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-08-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-29 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 21,20 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Adama Asnyka 5 w Kętrzynie wraz z udziałem 5/100 części działki nr 196/1 o pow. 0,0462 ha, obręb 3, KW- OL1K/00024398/9, położonej w Kętrzynie przy ul. Adama Asnyka 5. Do lokalu przynależy pomieszczenie (składówka) o pow. 3,60 m2.
Cena wywoławcza
23 100,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 491.7 KiB)
 • Informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi (PDF, 271 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 314.4 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-07-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-08-10 09:00:00
Dotyczy
oddania w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o powierzchni 1080m2,, położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Moniuszki 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 461/3, o powierzchni 0,3565 ha, obręb nr 6 miasta Kętrzyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1K/00008225/8 wraz ze znajdującym się na niej dwukondygnacyjnym budynkiem wchodzącym w skład tej nieruchomości, przeznaczonej na cele edukacyjne i oświatowe - prowadzenie przedszkola niepublicznego
Cena wywoławcza
32000,00 zł brutto (w tym 23% VAT) w stosunku miesięcznym
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 308.6 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-06-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-08-04 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 117/2 o pow. 0,0299 ha, KW - OL1K/00008777/2, położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
Cena wywoławcza
29 900,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 503.6 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 324.8 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-05-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-06-18 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Władysława Łokietka w Kętrzynie, oznaczonej jako działka gruntu nr 232 o pow. 0,0476 ha, obręb 2, KW - OL1K/00028665/0, przeznaczonej na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza
20 700,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 517.7 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych (PDF, 279.3 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 372.4 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-05-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-06-18 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Przemysłowej w Kętrzynie, oznaczonej jako działka gruntu nr 102 o pow. 0,1832 ha, obręb 4, KW - OL1K/00013716/5.
Cena wywoławcza
78 900,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 514.3 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych (PDF, 281.2 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 378.6 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-05-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-06-17 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 21,20 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Adama Asnyka 5 w Kętrzynie wraz z udziałem 5/100 części działki nr 196/1 o pow. 0,0462 ha, obręb 3, KW- OL1K/00024398/9, położonej w Kętrzynie przy ul. Adama Asnyka 5. Do lokalu przynależy pomieszczenie (składówka) o pow. 3,60 m2.
Cena wywoławcza
30 800,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 470.9 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 291.7 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2021-05-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-06-17 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 38,75 m2 znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11 w Kętrzynie wraz z udziałem 54/700 części działki nr 77 o pow. 0,0230 ha, obręb 3, KW- OL1K/00009253/0, położonej w Kętrzynie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11.
Cena wywoławcza
54 100,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 469.6 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 312.6 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2021-05-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-06-16 09:00:00
Dotyczy
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 12/52) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (dz. nr 12/53) oraz kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 12/8).
Cena wywoławcza
dz. 12/52 - 81 300,00 zł dz. 12/53 - 79 000,00 zł dz. 12/8 - 78 900,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 809.3 KiB)
 • mapka (JPG, 4.9 MiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 391.7 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2021-04-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-06-10 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Andrzeja Samulowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza
Działka nr 341/13 - 45 400,00 zł Działka nr 341/14 - 45 400,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść Ogłoszenia (PDF, 766.7 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 339.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji