ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-05-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-10 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW - OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 5/6 został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
5 300,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 702.4 KiB)
 • Odwołanie przetargu (PDF, 412.2 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2020-05-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-10 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 175/7 o pow. 2369 m2 (KW– OL1K/00013390/3) i nr 176/3 o pow. 968 m2 (KW - OL1K/00013389/3), położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Kolejowej, przeznaczonej pod zabudowę usługową nieuciążliwą.
Cena wywoławcza
216 700,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 531 KiB)
 • Odwołanie przetargu (PDF, 412.2 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2020-05-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-09 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 12/52) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (dz. nr 12/53)
Cena wywoławcza
dz. 12/52 - 82 500,00 zł dz. 12/53 - 95 500,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 720.6 KiB)
 • Odwołanie przetargu (PDF, 412.2 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2020-02-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-04-08 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 37/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości - 7 200,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 613.6 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 4.1 MiB)
 • Odwołanie przetargu (PDF, 412.4 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2020-02-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-04-02 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 749.8 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 1.3 MiB)
 • Zdjęcie (JPG, 168.4 KiB)
 • Odwołanie przetargu (PDF, 412.4 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2018-10-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-11-27 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 175/4 o pow. 0,1140 ha, KW - OL1K/00043052/1, położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczonej pod zabudowę boksami garażowymi.
Cena wywoławcza
82 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 487.2 KiB)
 • Treść ogłoszenia (PDF, 297.9 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2018-10-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-11-27 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 175/1 o pow. 0,1266 ha, KW - OL1K/00043049/7 wraz z działką nr 175/2 o pow. 0,1969 ha, KW - OL1K/00043050/7, obie położone w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczone pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Cena wywoławcza
229 600,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 513.9 KiB)
 • Treść ogłoszenia (PDF, 297.9 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2018-09-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-10-08 12:30:00
Dotyczy
Pisemny przetarg nieograniczony na stanowiska handlowe położone przy ul. Pocztowej (działka nr 2/1 obręb 5) z przeznaczeniem na handel sezonowy, tj. od 28.10.2018r. do 2.11.2018r. kwiatami, zniczami, wieńcami
Cena wywoławcza
stawka wywoławcza (minimalna) za stanowisko - od 400,00 zł do 900,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 557.5 KiB)
 • Druk oferty (DOCX, 143.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu przetargu (PDF, 185.3 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2016-12-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-01-17 00:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Kętrzynie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 286/7 o pow. 334 m2, obręb 3, KW - OL1K/00013617/1. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 90,70 m2.
Cena wywoławcza
50 200,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 525.7 KiB)
 • Odwołanie przetargu (PDF, 446.9 KiB)