ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 41
Data ogłoszenia
2020-06-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-07-22 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 38,75 m2 znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11 w Kętrzynie wraz z udziałem 54/700 części działki nr 77 o pow. 0,0230 ha, obręb 3, KW- OL1K/00009253/0, położonej w Kętrzynie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11.
Cena wywoławcza
67 100,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 465.8 KiB)
Lp: 42
Data ogłoszenia
2020-06-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-07-21 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 21,20 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Adama Asnyka 5 w Kętrzynie wraz z udziałem 5/100 części działki nr 196/1 o pow. 0,0462 ha, obręb 3, KW- OL1K/00024398/9, położonej w Kętrzynie przy ul. Adama Asnyka 5. Do lokalu przynależy pomieszczenie (składówka) o pow. 3,60 m2.
Cena wywoławcza
37 400,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 469.5 KiB)
Lp: 43
Data ogłoszenia
2020-06-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-07-21 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 17,62 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Ludwika Osińskiego 2 w Kętrzynie wraz z udziałem 167/23000 części działki nr 571 o pow. 0,0885 ha, obręb 6, KW- OL1K/00008573/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Ludwika Osińskiego 2.
Cena wywoławcza
33 900,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 500.9 KiB)
Lp: 44
Data ogłoszenia
2020-05-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-07-02 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW - OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 5/6 został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
5 300,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 706.7 KiB)
Lp: 45
Data ogłoszenia
2020-05-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-07-01 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 175/7 o pow. 2369 m2 (KW– OL1K/00013390/3) i nr 176/3 o pow. 968 m2 (KW - OL1K/00013389/3), położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Kolejowej, przeznaczonej pod zabudowę usługową nieuciążliwą.
Cena wywoławcza
216 700,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 528.2 KiB)
Lp: 46
Data ogłoszenia
2020-05-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-07-01 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 12/52) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (dz. nr 12/53), dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 739.1 KiB)
Lp: 47
Data ogłoszenia
2020-05-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-30 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Przemysłowej w Kętrzynie, oznaczonej jako działka gruntu nr 102 o pow. 0,1832 ha, obręb 4, KW - OL1K/00013716/5
Cena wywoławcza
106 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 525.2 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych (PDF, 275 KiB)
Lp: 48
Data ogłoszenia
2020-05-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-30 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w Kętrzynie, oznaczonej jako działka gruntu nr 479/2 o pow. 0,0229 ha, obręb 6, KW - OL1K/00013510/1
Cena wywoławcza
19 200,00 ZŁ
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 542 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych (PDF, 265.1 KiB)
Lp: 49
Data ogłoszenia
2020-06-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-29 12:00:00
Dotyczy
pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Dworcowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 o pow. 0,1612 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00044699/5, zabudowanej zespołem 4 podświetlanych wiat przystankowych wraz z ramkami, koszami dla komunikacji autobusowej w obrębie Dworca Kętrzyn oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Cena wywoławcza
2000,00 zł, w tym pod podatek VAT w wysokości 23%
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu.pdf (PDF, 707.4 KiB)
 • Dodatkowe warunki.pdf (PDF, 1.9 MiB)
 • załącznik nr 1.pdf (PDF, 501.9 KiB)
 • załącznik nr 2.pdf (PDF, 153.7 KiB)
 • załącznik nr 3.pdf (PDF, 127.7 KiB)
Lp: 50
Data ogłoszenia
2020-05-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-24 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 37/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 21/58 części nieruchomości został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
7 200,00 zł - za udział 1/58
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 611 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji