ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 71
Data ogłoszenia
2019-08-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-18 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW - OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 5/6 został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
5 500,00 zł za udział 1/6
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 731.3 KiB)
Lp: 72
Data ogłoszenia
2019-08-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-18 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Andrzeja Samulowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza
1) Działka nr 341/13 Cena wywoławcza – 37 300,00 zł 2) Działka nr 341/14 Cena wywoławcza – 37 200,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 755.9 KiB)
Lp: 73
Data ogłoszenia
2019-08-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-17 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 37/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 21/58 części nieruchomości został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
7 200,00 zł za udział 1/58
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 608.7 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 3.5 MiB)
Lp: 74
Data ogłoszenia
2019-06-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-08-06 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0.
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 631.4 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 1.3 MiB)
Lp: 75
Data ogłoszenia
2019-05-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-07-10 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 27,50 m2 położonego w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 17 w Kętrzynie wraz z udziałem 89/1000 części działek nr 218 o pow. 0,0238 ha i nr 217/12 o pow. 0,0225 ha obręb 3, KW- OL1K/00008912/1, położonych w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy 17. Do lokalu przynależy piwnica w ramach udziału w częściach wspólnych budynku.
Cena wywoławcza
50 200,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 487.4 KiB)
Lp: 76
Data ogłoszenia
2019-05-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-07-09 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Andrzeja Samulowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza
Szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 632.9 KiB)
Lp: 77
Data ogłoszenia
2019-05-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-07-08 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 41/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 17/58 części nieruchomości został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza 1/58 części nieruchomości - 7 200,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 523 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 3.5 MiB)
Lp: 78
Data ogłoszenia
2019-05-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-06-25 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 358/16 o pow. 0,1175 ha, obręb 7, KW -OL1K/00041347/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 7A.
Cena wywoławcza
41 300,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 554.9 KiB)
Lp: 79
Data ogłoszenia
2019-04-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-05-09 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW - OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej w udziałach po 1/6 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 5/6 został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
5 500,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 669.7 KiB)
Lp: 80
Data ogłoszenia
2019-03-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-05-08 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 717.5 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 1.3 MiB)
 • Zdjęcie (JPG, 168.4 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 170.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji