ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 81
Data ogłoszenia
2019-03-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-04-25 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Andrzeja Samulowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 751.5 KiB)
Lp: 82
Data ogłoszenia
2019-03-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-04-24 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 27,50 m2 położonego w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 17 w Kętrzynie wraz z udziałem 89/1000 części działek nr 218 o pow. 0,0238 ha i nr 217/12 o pow. 0,0225 ha obręb 3, KW- OL1K/00008912/1, położonych w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy 17. Do lokalu przynależy piwnica w ramach udziału w częściach wspólnych budynku.
Cena wywoławcza
50 200,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 492.7 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 2.3 MiB)
Lp: 83
Data ogłoszenia
2019-02-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-27 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 175/4 o pow. 0,1140 ha, KW - OL1K/00043052/1, położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczonej pod zabudowę boksami garażowymi.
Cena wywoławcza
82 000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 500.7 KiB)
Lp: 84
Data ogłoszenia
2019-02-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-27 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 175/1 o pow. 0,1266 ha, KW - OL1K/00043049/7 wraz z działką nr 175/2 o pow. 0,1969 ha, KW - OL1K/00043050/7, obie położone w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczone pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Cena wywoławcza
229 600,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 536.6 KiB)
Lp: 85
Data ogłoszenia
2019-02-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-13 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 15/100 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 77 o pow. 7984 m2 i nr 78 o pow. 527 m2, położonej przy ul. Składowej w Kętrzynie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00003006/2.
Cena wywoławcza
108 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 528.6 KiB)
Lp: 86
Data ogłoszenia
2019-02-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-13 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 42/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 16/58 części nieruchomości został sprzedany we wcześniejszym postępowaniu przetargowym.
Cena wywoławcza
7 200,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 573 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 5.4 MiB)
Lp: 87
Data ogłoszenia
2019-01-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-02-14 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW - OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej w udziałach po 1/6 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 5/6 został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych
Cena wywoławcza
5 500,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Zdjęcie (JPG, 2.6 MiB)
 • Treść ogłoszenia (PDF, 611.5 KiB)
Lp: 88
Data ogłoszenia
2019-01-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-02-13 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0
Cena wywoławcza
w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Zdjęcie (JPG, 5.1 MiB)
 • Zdjęcie (JPG, 168.4 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 170.8 KiB)
 • Treść ogłoszenia (PDF, 705.9 KiB)
Lp: 89
Data ogłoszenia
2018-11-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-01-08 11:00:00
Dotyczy
nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowym, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 80 o pow. 486 m2, nr 81 o pow. 666 m2, nr 82 o pow. 4444 m2 i nr 83/2 o pow. 775 m2, położone w 5 obrębie m. Kętrzyn przy Placu Słowiańskim 2A, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1K/00022577/4.
Cena wywoławcza
331 100,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 792.3 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 1.5 MiB)
Lp: 90
Data ogłoszenia
2018-11-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-01-03 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 175/4 o pow. 0,1140 ha, KW - OL1K/00043052/1, położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczonej pod zabudowę boksami garażowymi.
Cena wywoławcza
82 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 489.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji