ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-08-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-29 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 21,20 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Adama Asnyka 5 w Kętrzynie wraz z udziałem 5/100 części działki nr 196/1 o pow. 0,0462 ha, obręb 3, KW- OL1K/00024398/9, położonej w Kętrzynie przy ul. Adama Asnyka 5. Do lokalu przynależy pomieszczenie (składówka) o pow. 3,60 m2.
Cena wywoławcza
23 100,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Treść ogłoszenia (PDF, 491.7 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-08-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-29 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziałów wynoszących 36/58 w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 0,2610 ha, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży, sprzedawanych w udziałach po 1/58 części. Udział 22/58 części nieruchomości został sprzedany w poprzednich postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości - 8 400,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Treść ogłoszenia (PDF, 707.9 KiB)