ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-06-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-08-04 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 117/2 o pow. 0,0299 ha, KW - OL1K/00008777/2, położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
Cena wywoławcza
29 900,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Treść ogłoszenia (PDF, 503.6 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-07-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-08-10 09:00:00
Dotyczy
oddania w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o powierzchni 1080m2,, położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Moniuszki 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 461/3, o powierzchni 0,3565 ha, obręb nr 6 miasta Kętrzyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1K/00008225/8 wraz ze znajdującym się na niej dwukondygnacyjnym budynkiem wchodzącym w skład tej nieruchomości, przeznaczonej na cele edukacyjne i oświatowe - prowadzenie przedszkola niepublicznego
Cena wywoławcza
32000,00 zł brutto (w tym 23% VAT) w stosunku miesięcznym
Wynik
Brak wyniku
Załączniki