ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 11
Data ogłoszenia
2021-04-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-06-09 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż działki nr 175/7 o pow. 0,2369 ha, KW– OL1K/00013390/3 wraz z działką nr 176/3 o pow. 0,0968 ha, KW - OL1K/00013389/3, obie położone w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Kolejowej, przeznaczone pod zabudowę usługową nieuciążliwą.
Cena wywoławcza
162 200,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 671.5 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 336.5 KiB)
Lp: 12
Data ogłoszenia
2021-04-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-06-09 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziałów wynoszących 36/58 w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 0,2610 ha, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży, sprzedawanych w udziałach po 1/58 części. Udział 22/58 części nieruchomości został sprzedany w poprzednich postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości - 8 400,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 699.8 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 338.7 KiB)
Lp: 13
Data ogłoszenia
2021-04-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-05-19 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 878/2 o pow. 0,2339 ha, KW - OL1K/00043114/4, położonej w obrębie 6 miasta Kętrzyn przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod zabudowę usługową nieuciążliwą.
Cena wywoławcza
250 000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 665.2 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 335.1 KiB)
Lp: 14
Data ogłoszenia
2021-02-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-31 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/8 o pow. 0,1867 ha, położonej w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0.
Cena wywoławcza
78 900,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 715.1 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 283.7 KiB)
Lp: 15
Data ogłoszenia
2021-02-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-30 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 21,20 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Adama Asnyka 5 w Kętrzynie wraz z udziałem 5/100 części działki nr 196/1 o pow. 0,0462 ha, obręb 3, KW- OL1K/00024398/9, położonej w Kętrzynie przy ul. Adama Asnyka 5. Do lokalu przynależy pomieszczenie (składówka) o pow. 3,60 m2.
Cena wywoławcza
38 500,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 480.9 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 272.1 KiB)
Lp: 16
Data ogłoszenia
2021-02-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-30 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 38,75 m2 znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11 w Kętrzynie wraz z udziałem 54/700 części działki nr 77 o pow. 0,0230 ha, obręb 3, KW- OL1K/00009253/0, położonej w Kętrzynie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11.
Cena wywoławcza
60 100,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 478.7 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 267.5 KiB)
Lp: 17
Data ogłoszenia
2021-02-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-25 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż działki nr 175/7 o pow. 0,2369 ha, KW– OL1K/00013390/3 wraz z działką nr 176/3 o pow. 0,0968 ha, KW - OL1K/00013389/3, obie położone w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Kolejowej, przeznaczone pod zabudowę usługową nieuciążliwą.
Cena wywoławcza
162 200,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 668.7 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 282.1 KiB)
Lp: 18
Data ogłoszenia
2021-02-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-25 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Andrzeja Samulowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza
1) Działka nr 341/13 - 45 400,00 zł 2) Działka nr 341/14 - 45 400,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 760.7 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 317.3 KiB)
Lp: 19
Data ogłoszenia
2021-02-10 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-24 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 12/52) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (dz. nr 12/53), dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0.
Cena wywoławcza
dz. nr 12/52 - 81 300,00 zł dz. nr 12/53 - 79 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 754.2 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 298.2 KiB)
Lp: 20
Data ogłoszenia
2021-02-10 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-24 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 36/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 0,2610 ha, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 22/58 części nieruchomości został sprzedany w poprzednich postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości - 8 400,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 577.3 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 312.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji