ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 31
Data ogłoszenia
2020-08-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-07 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 38,75 m2 znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11 w Kętrzynie wraz z udziałem 54/700 części działki nr 77 o pow. 0,0230 ha, obręb 3, KW- OL1K/00009253/0, położonej w Kętrzynie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11.
Cena wywoławcza
67 100,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 481 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 268.3 KiB)
Lp: 32
Data ogłoszenia
2020-08-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-07 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 17,62 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Ludwika Osińskiego 2 w Kętrzynie wraz z udziałem 167/23000 części działki nr 571 o pow. 0,0885 ha, obręb 6, KW- OL1K/00008573/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Ludwika Osińskiego 2.
Cena wywoławcza
33 900,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 520.3 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 265 KiB)
Lp: 33
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-02 12:15:00
Dotyczy
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STANOWISKA HANDLOWE położone przy Cmentarzu w Nowej Wsi Małej z przeznaczeniem na handel sezonowy, tj. od 28.10. 2020 r. do 2.11.2020 r.
Cena wywoławcza
550
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 149.7 KiB)
Lp: 34
Data ogłoszenia
2020-09-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-02 12:15:00
Dotyczy
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STANOWISKA HANDLOWE położone przy ul. Pocztowej (działka nr 2/1 obręb 5) z przeznaczeniem na handel sezonowy, tj. od 28.10. 2020 r. do 02.11.2020 r.
Cena wywoławcza
od 400 zł do 850 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 289.9 KiB)
Lp: 35
Data ogłoszenia
2020-08-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-09-30 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu usługowego o pow. 10,03 m2 położonego w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 28 w Kętrzynie wraz z udziałem 4/1000 części działki nr 120 o pow. 0,1370 ha, obręb 3, KW- OL1K/00007896/5, położonej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 28.
Cena wywoławcza
16 300,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 538.5 KiB)
Lp: 36
Data ogłoszenia
2020-08-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-09-24 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW - OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 5/6 został sprzedany w poprzednich postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza udziału 1/6 części nieruchomości - 5 300,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 715.9 KiB)
Lp: 37
Data ogłoszenia
2020-08-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-09-23 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 36/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 0,2610 ha, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 22/58 części nieruchomości został sprzedany w poprzednich postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości - 7 200,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 614.1 KiB)
Lp: 38
Data ogłoszenia
2020-08-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-09-23 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 12/52) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (dz. nr 12/53), dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0.
Cena wywoławcza
12/52 - 82 500,00 zł 12/53 - 95 500,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 744.9 KiB)
Lp: 39
Data ogłoszenia
2020-07-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-08-25 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 12,14 m2 położonego w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10 w Kętrzynie wraz z udziałem 5/100 części działki nr 157/4 o pow. 0,0108 ha, obręb 3, KW- OL1K/00016935/7, położonej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10. Lokal składa się z jednego pokoju położonego na I piętrze oraz z WC położonego na parterze budynku.
Cena wywoławcza
26 700,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 555 KiB)
Lp: 40
Data ogłoszenia
2020-08-03 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-08-24 14:00:00
Dotyczy
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Dworcowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 o pow. 0,1612 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00044699/5, zabudowanej zespołem 4 podświetlanych wiat przystankowych wraz z ramkami, koszami dla komunikacji autobusowej w obrębie Dworca Kętrzyn oraz infrastrukturą towarzyszącą
Cena wywoławcza
2000 zł miesięcznie w tym podatek VAT w wysokości 23%
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie o II przetargu (PDF, 711.2 KiB)
 • Dodatkowe warunki (PDF, 1.9 MiB)
 • załącznik nr 1 (PDF, 501.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 153.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 127.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji