ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 61
Data ogłoszenia
2019-11-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-12-12 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 175/7 o pow. 2369 m2 (KW– OL1K/00013390/3) i nr 176/3 o pow. 968 m2 (KW - OL1K/00013389/3), położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Kolejowej, przeznaczonej pod zabudowę usługową nieuciążliwą.
Cena wywoławcza
216 700,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 523.9 KiB)
Lp: 62
Data ogłoszenia
2019-10-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-12-11 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Andrzeja Samulowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 760.9 KiB)
Lp: 63
Data ogłoszenia
2019-10-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-12-10 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż czterech nieruchomości lokalowych – pomieszczeń gospodarczych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w działkach nr 230/3 o pow. 240 m2 i nr 228 o pow. 48 m2, KW - OL1K/00026310/3, obręb 5, położonych przy ul. Mazowieckiej w Kętrzynie.
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 774.2 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 1.6 MiB)
Lp: 64
Data ogłoszenia
2019-10-10 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-10-16 12:10:00
Dotyczy
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STANOWISKA HANDLOWE położone przy ul. Pocztowej (działka nr 2/1 obręb 5) z przeznaczeniem na handel sezonowy tj. od 28.10. 2019 r. do 02.11.2019 r. (kwiatami, zniczami, wieńcami)
Cena wywoławcza
850 zł za każde stanowisko
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Przetarg (PDF, 1 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert. (PDF, 203.3 KiB)
Lp: 65
Data ogłoszenia
2019-09-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-10-15 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0.
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 752.9 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 1.3 MiB)
Lp: 66
Data ogłoszenia
2019-09-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-27 12:30:00
Dotyczy
Pisemny przetarg nieograniczony na stanowisko handlowe położone przy ulicy Pocztowej z przeznaczeniem na handel sezonowy tj. od 28.10.2019 r. do 2.11.2019 r.
Cena wywoławcza
Stanowisko 19a i 8 (połowa) - 400 zł Pozostałe stanowiska - 850 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 2.9 MiB)
 • Druk oferty 2019 Pocztowa (DOC, 42.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 568.2 KiB)
Lp: 67
Data ogłoszenia
2019-09-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-27 12:30:00
Dotyczy
Pisemny przetarg nieograniczony na stanowisko handlowe położone przy Cmentarzu w Nowej Wsi Małej z przeznaczeniem na handel sezonowy tj. od 28.10.2019 r. do 2.11.2019 r.
Cena wywoławcza
550 zł za stanowisko
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 465.2 KiB)
 • Druk oferty 2019 Nowa Wieś Mała (DOC, 33.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 568.2 KiB)
Lp: 68
Data ogłoszenia
2019-08-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-24 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż czterech nieruchomości lokalowych – pomieszczeń gospodarczych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w działkach nr 230/3 o pow. 240 m2 i nr 228 o pow. 48 m2, KW - OL1K/00026310/3, obręb 5, położonych przy ul. Mazowieckiej w Kętrzynie.
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 759 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 1.6 MiB)
Lp: 69
Data ogłoszenia
2019-08-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-19 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 358/16 o pow. 0,1175 ha, obręb 7, KW -OL1K/00041347/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina 7A.
Cena wywoławcza
38 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 588.4 KiB)
Lp: 70
Data ogłoszenia
2019-08-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-19 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 27,50 m2 położonego w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 17 w Kętrzynie wraz z udziałem 89/1000 części działek nr 218 o pow. 0,0238 ha i nr 217/12 o pow. 0,0225 ha obręb 3, KW- OL1K/00008912/1, położonych w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy 17. Do lokalu przynależy piwnica w ramach udziału w częściach wspólnych budynku.
Cena wywoławcza
50 200,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 564.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji