ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2681
Data podjęcia
2013-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy
Nr aktu prawnego
49/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2682
Data podjęcia
2013-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
48/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2683
Data podjęcia
2013-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w udziałach, w drodze przetargu nieograniczonego ustnego działki położonej w Kętrzynie przy ul. Harcerskiej
Nr aktu prawnego
47/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2684
Data podjęcia
2013-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Bydgoskiej
Nr aktu prawnego
46/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2685
Data podjęcia
2013-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
z sprawie uchylenia Zarządzenia nr 92/2012 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 7 maja 2012r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
40/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2686
Data podjęcia
2013-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna nr 228/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Dworcowej 3a
Nr aktu prawnego
39/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2687
Data podjęcia
2013-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna nr 229/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Dworcowej 3a
Nr aktu prawnego
38/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2688
Data podjęcia
2013-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 22
Nr aktu prawnego
37/2013
Status
Zmieniony
Lp: 2689
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków powstałych z różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz sumą naliczonych ryczałtów w lokalach nie wyposażonych w wodomierze – w budynkach wielolokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn”
Nr aktu prawnego
34/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2690
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad organizowania konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
33/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji