ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2651
Data podjęcia
2013-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianach w budżecie
Nr aktu prawnego
XLIII/271/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2652
Data podjęcia
2013-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pod nazwą: „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn- Mrągowo na łącznej długości 22,4 km” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.
Nr aktu prawnego
XLIII/270/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2653
Data podjęcia
2013-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo; etap I: wsmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo na łącznej długości 22,4 km"
Nr aktu prawnego
XLIII/269/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2654
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLII/268/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2655
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianach w budżecie
Nr aktu prawnego
XLII/267/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2656
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przebiegu drogi gminnej ul. Sportowej
Nr aktu prawnego
XLII/266/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2657
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Sportowej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XLII/265/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2658
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Nr XXXVII/243/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLII/264/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2659
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLII/263/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2660
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego
Nr aktu prawnego
XLII/262/13
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji