ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2721
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna
Nr aktu prawnego
XL/245/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2722
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Kętrzyn, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XL/244/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2723
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianach w budżecie
Nr aktu prawnego
XL/243/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2724
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015
Nr aktu prawnego
XL/242/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2725
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wystapienia Gminy Miejskiej Kętrzyn ze spółki "Porty Lotnicze Mazury - Szczytno" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczytnie i zbycia udziałów
Nr aktu prawnego
XL/241/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2726
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podziału miasta Kętrzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
XL/240/12
Status
Zmieniony
Lp: 2727
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2013
Nr aktu prawnego
XL/239/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2728
Data podjęcia
2012-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/238/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2729
Data podjęcia
2012-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przebiegu drogi gminnej ul. Bolesława Prusa
Nr aktu prawnego
XXXIX/237/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2730
Data podjęcia
2012-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXIX/236/12
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji