ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2661
Data podjęcia
2013-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
z sprawie uchylenia Zarządzenia nr 92/2012 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 7 maja 2012r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
40/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2662
Data podjęcia
2013-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna nr 228/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Dworcowej 3a
Nr aktu prawnego
39/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2663
Data podjęcia
2013-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna nr 229/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Dworcowej 3a
Nr aktu prawnego
38/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2664
Data podjęcia
2013-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 22
Nr aktu prawnego
37/2013
Status
Zmieniony
Lp: 2665
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków powstałych z różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz sumą naliczonych ryczałtów w lokalach nie wyposażonych w wodomierze – w budynkach wielolokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn”
Nr aktu prawnego
34/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2666
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad organizowania konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
33/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2667
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członków i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
29/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2668
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. przedstawienia propozycji optymalizacji komunikacji miejskiej w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
28/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2669
Data podjęcia
2013-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 wraz z udziałem w działce nr 229/5 obręb 3 położonej w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy
Nr aktu prawnego
27/2013
Status
Zmieniony
Lp: 2670
Data podjęcia
2013-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 5 wraz z udziałem w działce nr 229/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy
Nr aktu prawnego
26/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji