ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów do Kętrzyńskiej Rady Seniorów na kadencję 2021 - 2024
Nr aktu prawnego
274/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 245/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Kętrzyńskiej Rady Seniorów na kadencję 2021 - 2024
Nr aktu prawnego
273/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności z tytułu podatków i opłat oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym
Nr aktu prawnego
265/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
stanowisko_2021_09_09_nr_2
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Kętrzynie raportu okresowego z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025
Nr aktu prawnego
stanowisko_2021_09_09
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jako kierownika Urzędu Miasta.
Nr aktu prawnego
XLII/311/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLII/310/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XLII/309.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/262/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLII/308/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
Nr aktu prawnego
XLII/307/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji