ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-10-18
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia ugód sądowych pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn, a prowadzącymi trzy przedszkola niepubliczne w latach 2009-2016
Nr aktu prawnego
Stanowisko_2021_10_18
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
295/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
303/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 283/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 23 września w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
298/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i odsetek za zwłokę w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
301/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
297/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 272/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kętrzyn w 2021 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Nr aktu prawnego
296/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 258/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
293/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 245/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Kętrzyńskiej Rady Seniorów na kadencję 2021 – 2024
Nr aktu prawnego
291/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie nr 229/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
278/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji