ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2671
Data podjęcia
2013-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLI/251/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2672
Data podjęcia
2013-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej, położonej w Kętrzynie przy ul. Obrońców Westerplatte 16, na rzecz Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
65/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2673
Data podjęcia
2013-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Kętrzynie przy Placu Słowiańskim 6.
Nr aktu prawnego
60/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2674
Data podjęcia
2013-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 339/8, obręb 6, położonej w Kętrzynie przy ul. Gen Władysława Sikorskiego.
Nr aktu prawnego
58/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2675
Data podjęcia
2013-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
57/2013
Status
Zmieniony
Lp: 2676
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 312/1 obręb 6 położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Prusa.
Nr aktu prawnego
55/2013
Status
Zmieniony
Lp: 2677
Data podjęcia
2013-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych służebnością drogową
Nr aktu prawnego
54/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2678
Data podjęcia
2013-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz jednostek organizacyjnych GMK
Nr aktu prawnego
52/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2679
Data podjęcia
2013-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznacenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem w działce nr 229/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy
Nr aktu prawnego
51/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2680
Data podjęcia
2013-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznacenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego garażu nr 6 wraz z udziałem w działce nr 229/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy
Nr aktu prawnego
50/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji