ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2701
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz nagród przyznawanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
16/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2702
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na "Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzetami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące."
Nr aktu prawnego
11/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2703
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
10/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2704
Data podjęcia
2013-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 4 wraz z udziałem w działce nr 229/5 obręb 3 położonej w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy
Nr aktu prawnego
9/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2705
Data podjęcia
2013-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
o zmianie zarządzenia Nr 270/12 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn”.
Nr aktu prawnego
8/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2706
Data podjęcia
2013-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie kontroli doraźnej w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Kętrzyn stanowiska ds. podatkowych dotyczących osób fizycznych za rok 2007 r.
Nr aktu prawnego
7/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2707
Data podjęcia
2013-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
2/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2708
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn”.
Nr aktu prawnego
270/12
Status
Zmieniony
Lp: 2709
Data podjęcia
2012-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania korekty oczywistej omyłki w treści załącznika do Zarządzenia Nr 262/2012 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 10 grudnia 2012r. o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
263/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2710
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
262/2012
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji