ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 894.8 KiB)
 • _z2 - oświadczenie (DOCX, 68.7 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 333 KiB)
 • _z3a- formularz_cenowy_część_I matematyka (DOC, 406.5 KiB)
 • _3b- formularz_cenowy_część_II geografia (DOC, 382 KiB)
 • _3c- formularz_cenowy_część_III biologia (DOC, 404 KiB)
 • _z3d- formularz_cenowy_część_IV pr. fizyczno-chemiczna (DOC, 390 KiB)
 • _3e- formularz_cenowy_część_V zajęcia online (DOC, 296 KiB)
 • _z4a- opis przedmiotu zamówienia część I - matematyka (PDF, 1.5 MiB)
 • _4b- opis przedmiotu zamówienia część II - geografia (PDF, 1.1 MiB)
 • _z4c- opis przedmiotu zamówienia część III - biologia (PDF, 986.4 KiB)
 • _z4d- opis przedmiotu zamówienia IV fizyka -chemia (PDF, 1.8 MiB)
 • _4e- opis przedmiotu zamówienia część V - warsztaty online (PDF, 383.7 KiB)
 • _z5- Istotne postanowienia umowy (PDF, 500.4 KiB)
 • _z6- PassMark - Benchmarki procesorów - Lista procesorów poddanych benchmarkingowi (PDF, 3 MiB)
 • _z7- PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List (PDF, 1.6 MiB)
 • _z8- identyfikator postępowania (PDF, 227.6 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 193 KiB)
 • Odpowiedz na wniosek (PDF, 539.8 KiB)
 • aktualny_z3d- formularz_cenowy_część_IV pr. fizyczno-chemiczna aktualny (DOC, 390.5 KiB)
 • aktualny_z4d- opis przedmiotu zamówienia IV fizyka -chemia (PDF, 1.8 MiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 399.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 509.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa nagród dla uczestników konkursu ekologicznego w ramach projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 335.9 KiB)
 • Id postępowania (DOC, 112.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 152.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 163.4 KiB)