ˆ

Zamówienia publiczne w toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja zasobów lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap I/2022”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • _z1-_ oferta (DOCX, 43.5 KiB)
 • _z2-_ oswiadczenie wykluczenie (DOCX, 26.3 KiB)
 • _z3-_ oswiadczenie warunki (DOCX, 24 KiB)
 • _z4-_istotne postanowienia umowy (PDF, 572.1 KiB)
 • _z6-_identyfikator postepowania (PDF, 174.2 KiB)
 • _z5-_ wykaz osob (DOCX, 21.9 KiB)
 • _z7a-_dokumentacja (ZIP, 11 MiB)
 • _z7b-_domumentacja (ZIP, 6.4 MiB)
 • _z7c-_dokumentacja (ZIP, 7.2 MiB)
 • _z7d-_dokumentacja (ZIP, 11.4 MiB)
 • _z7e-_dokumentacja (ZIP, 11.5 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 127.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 430.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-09 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa ławek dla matek karmiących wraz z przewijakiem”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 832.2 KiB)
 • _z1-_ oferta (DOCX, 42 KiB)
 • _z3_ oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia podst. art. 7 ust. 1 ustawy (DOCX, 30.4 KiB)
 • _z4__istotne postanowienia umowy (PDF, 339.6 KiB)
 • _z5-_mapa z lokalizacja ławek (ZIP, 503 KiB)
 • _z6-_identyfikator postępowania (PDF, 172.8 KiB)
 • _z7-_ opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 24.9 KiB)
 • _z2-_ oświadczenie wykluczenie (DOCX, 25.7 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 117.8 KiB)
 • odpowiedz na pytanie (PDF, 182.5 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 235 KiB)
 • _z1-_ oferta_ZAKTUALIZOWANY (DOCX, 42.3 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 183.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 342.6 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 478.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-08 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 125.8 KiB)
 • Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 36.6 KiB)
 • Zalacznik nr 2 - oswiadczenie wykluczenie (DOCX, 18.3 KiB)
 • Zalacznik nr 3 - oswiadczenie warunki (DOCX, 23.7 KiB)
 • Zalacznik nr 4 - istotne postanowienia umowy (PDF, 586.4 KiB)
 • Zalacznik nr 5 - wykaz robot (DOCX, 24.1 KiB)
 • Zalacznik nr 6 - wykaz osob (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Identyfikator postępowania (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załacznik nr 8 - dokumentacja (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załacznikn nr 9 - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczenia podst. art. 7 ust. 1 ustawy (DOCX, 27.7 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 186.2 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 101.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie wykluczenie (DOCX, 25.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki (DOCX, 23.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy (PDF, 490.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót. (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 21.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - identyfikator postępowania (PDF, 171.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja (ZIP, 3.4 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 127.8 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 184.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 343.4 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 574.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 869.1 KiB)
 • _z1-_formularz_oferty (DOC, 314.5 KiB)
 • _z2-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 68.4 KiB)
 • _z3-_formularz_cenowy (DOC, 162.5 KiB)
 • _z4-_Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 366.9 KiB)
 • _z5-_ Istotne postanowienia umowy (PDF, 504.1 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 115.7 KiB)
 • _z6-_Identyfikator postępowania (PDF, 175.8 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 184.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 428.4 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 211.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty (PDF, 257.5 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu ofert oraz uniewaznieniu postępowania (PDF, 205.6 KiB)