ˆ

Zamówienia publiczne w toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji drogowych z podziałem na 4 części
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 2 autobusów z napędem elektrycznym oraz stacji ładowania w ramach projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie”(2).
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Kętrzyn w ramach projektu Cyfrowa Gmina
Status zamówienia
w toku
Załączniki