ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-18
Data rozstrzygnięcia
2021-09-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.”Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze (PDF, 545 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-06
Data rozstrzygnięcia
2021-09-02
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego wraz z montażem dla projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 308.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-23
Data rozstrzygnięcia
2021-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze części III (PDF, 369.3 KiB)
 • informacja o wyborze części II (PDF, 369.7 KiB)
 • informacja o wyborze części I (PDF, 469.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-20
Data rozstrzygnięcia
2021-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze (PDF, 277 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-01
Data rozstrzygnięcia
2021-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Mielczarskiego w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze (PDF, 210.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-07-01
Data rozstrzygnięcia
2021-07-15
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego wraz z montażem dla projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 305.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-06-23
Data rozstrzygnięcia
2021-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja zasobu lokali komunalnych”-Etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja wyboru (PDF, 114.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-06-21
Data rozstrzygnięcia
2021-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/202
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze (PDF, 114.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-06-18
Data rozstrzygnięcia
2021-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ulicy Sikorskiego 46 w Kętrzynie na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i teletechnicznej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty_ (PDF, 280.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-15
Data rozstrzygnięcia
2021-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji