ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 968.8 KiB)
 • _z1a-_wzor_formularza_oferty_cz. I (DOC, 301 KiB)
 • _z1b-_wzor_formularza_oferty_cz. II (DOC, 510 KiB)
 • _z1c-_wzor_formularza_oferty_cz. III (DOC, 301.5 KiB)
 • _z1d-_wzor_formularza_oferty_cz. IV (DOC, 301.5 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 52 KiB)
 • _z3_Identyfikator postępowania (PDF, 313.3 KiB)
 • _z4a_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. I (PDF, 308.1 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 525.7 KiB)
 • _z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III (PDF, 315.9 KiB)
 • _z4d_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. IV (PDF, 286.3 KiB)
 • _z5a__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ I (PDF, 608.8 KiB)
 • _z5b__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ II (PDF, 614.5 KiB)
 • _z5c__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ III (PDF, 634.5 KiB)
 • _z5d__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ IV (PDF, 635.6 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • ogłoszenie zamek (PDF, 144.1 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 404.1 KiB)
 • _z1b-_wzór formularza_oferty_cz.II aktualny, (DOC, 510.5 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II aktualny (PDF, 525.7 KiB)
 • zmiana treści SWZ 2 (PDF, 455.1 KiB)
 • _z1b-_wzór formularza_oferty_cz.II zmodyfikowany, ostatni, aktualny (DOC, 509.5 KiB)
 • _z1c-_wzor_formularza_oferty_cz. III zmodyfikowany, ostatni, aktualny (DOC, 302 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II zmodyfikowany, ostatni, aktualny (PDF, 525.7 KiB)
 • _z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III zmodyfikowany,ostatni, aktualny (PDF, 316.2 KiB)
 • odpowiedz na wnioski (PDF, 602 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 513.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 502.1 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert. (PDF, 500.2 KiB)
 • unieważnienie części I (PDF, 108.5 KiB)
 • unieważnienie części II (PDF, 108.9 KiB)
 • informacja o wyborze część IV (PDF, 275.5 KiB)
 • informacja o wyborze w zakresie części III (PDF, 369.1 KiB)
 • unieważnienie części IV (PDF, 676.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu części III (PDF, 677.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/202
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ ktbs (PDF, 390 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 122.3 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 122 KiB)
 • _z2-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • -z3_zał. technniczne, budowlane (ZIP, 1.1 MiB)
 • _z4-zobowiazanie_podmiotu_trzeciego (DOCX, 27.8 KiB)
 • z5-Wykaz_osob (DOCX, 22.6 KiB)
 • _z6_istotne postanowienia umowy_ (PDF, 519.4 KiB)
 • _z7_Informacja_dotyczaca_grupy_kapitalowej (DOC, 53 KiB)
 • _z8-_Identyfikator postępowania (PDF, 88.3 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 311.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 396.9 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 107.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • _z1a-_wzor_formularza_oferty_cz.I (DOC, 299.5 KiB)
 • _z1b-_wzor_formularza_oferty_cz. II. (DOC, 501.5 KiB)
 • _z1c-_wzor_formularza_oferty_cz. III (DOC, 301 KiB)
 • _z1d-_wzor_formularza_oferty_cz. IV (DOC, 301.5 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 52 KiB)
 • _z3_wykaz dostaw (DOCX, 22.5 KiB)
 • _z4a_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. I (PDF, 308.2 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 613.6 KiB)
 • _z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III (PDF, 315.8 KiB)
 • _z4d_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. IV (PDF, 286.3 KiB)
 • _z5_istotne postanowienia umowy (PDF, 352.9 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • _z7_Identyfikator postępowania (PDF, 313.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 156.6 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część II (PDF, 358.7 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część III (PDF, 359 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część IV (PDF, 358.8 KiB)
 • odpowiedz na wnioseki _1_ (PDF, 572.4 KiB)
 • zm.ogłoszenia (PDF, 35.4 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia_ (PDF, 331.9 KiB)
 • odpowiedz na wniosek _2_ (PDF, 573.1 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 512.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert_ (PDF, 506.2 KiB)
 • Sprostowanie informacji o kwocie- (PDF, 521.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert__24.05 (PDF, 445 KiB)
 • unieważnienie części II_ (PDF, 115.1 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYczęsci IV (PDF, 373.6 KiB)
 • unieważnienie części III (PDF, 108 KiB)
 • informacja o unieważnieniu części I (PDF, 108.9 KiB)
 • informacja_o_uniewaznieniu_postepowania części 4docx (PDF, 676.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/2021
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 122.5 KiB)
 • _z2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • _z3_załączniki budowlane (ZIP, 4.1 MiB)
 • _z4-zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 28.6 KiB)
 • _z5 - Wykaz osób (DOCX, 22.6 KiB)
 • _z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 536.9 KiB)
 • _z7_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • _z8-_formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 19.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 493.2 KiB)
 • Ogłoszenie_ (PDF, 127.6 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 107.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KĘTRZYŃSKI DOM WSPARCIA
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ Kętrzyn przebudowa na COM 30.03.2021 r (PDF, 762.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOCX, 24.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie wykluczenie (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 6_Istotne postanowienia umowy COM Kętrzyn (PDF, 451.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załacznik _COM_dokumentacja 1 (ZIP, 27.6 MiB)
 • Załącznik_COM_dokumentacja 2 (ZIP, 25.6 MiB)
 • Załącznik_COM_Dokumentacja 3 (ZIP, 26.5 MiB)
 • Załącznik_COM_Dokumentacja 4 (ZIP, 8.7 MiB)
 • Ogłoszenie COM (PDF, 113.7 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia (PDF, 284.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 53.9 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia, odpowiedzi na zapytania (PDF, 352.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 35.1 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 360.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert_ (PDF, 439.7 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 106.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksowej sieci monitoringu w Mieście Kętrzyn”. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana istniejących kamer i centrum monitoringu w Mieście Kętrzyn”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • _z3_Specyfikacja Kętrzyn wymiana kamer i centrum CCTV (PDF, 295 KiB)
 • _z4_Przedmiar robót i zestawienie materiałów Kętrzyn CCTV (PDF, 79.1 KiB)
 • _z5_PW Kętrzyn wymiana kamer i centrum CCTV (PDF, 12.3 MiB)
 • _z6_Istotne Postanowienia Umowy- monitoring (PDF, 610.6 KiB)
 • _z7_Karty katalogowe (ZIP, 11.1 MiB)
 • SWZ (PDF, 375 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 105.5 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 51 KiB)
 • _z8_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 52.5 KiB)
 • _z9_formularz_identyfikator_ postępowania (PDF, 216.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 104.9 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 399.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 412.8 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 257.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 186.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1019.4 KiB)
 • z1 - formularz ofertowy (DOC, 337 KiB)
 • z2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (DOC, 199.5 KiB)
 • z3a - formularz cenowy czesc I (DOC, 425 KiB)
 • z3b - formularz cenowy czesc II (DOC, 268.5 KiB)
 • z3c - formularz cenowy czesc III (DOC, 289 KiB)
 • z3d - formularz cenowy czesc IV (DOC, 241.5 KiB)
 • z3e - formularz cenowy czesc V (DOC, 212.5 KiB)
 • z3f - formularz cenowy czesc VI (DOC, 230 KiB)
 • z4a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. I (PDF, 2.1 MiB)
 • z4b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 815.6 KiB)
 • z4c - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. III (PDF, 1.1 MiB)
 • z4d - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. IV (PDF, 893 KiB)
 • z4e - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. V (PDF, 686.7 KiB)
 • z4f - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. VI (PDF, 773.7 KiB)
 • z5 - istotne postanowienia umowy (PDF, 400.7 KiB)
 • z6 - formularz Grupa Kapitałowa (DOCX, 135.1 KiB)
 • z7 - tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 10.6 MiB)
 • z8 - tabela testów wydajnościowych karty graficznej (GPU Benchmarks) (PDF, 14 MiB)
 • z9 - formularz identyfikator postępowania (DOCX, 101.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie zamówienia 2 (PDF, 35.7 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 469.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 120.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 257.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 516.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 700.6 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 98 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 61 KiB)
 • z3- wzór formularza cenowego (DOC, 60.5 KiB)
 • z4 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (PDF, 732.3 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 736.9 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 89 KiB)
 • z7-tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 2.7 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card) (PDF, 13.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 96.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych”- Etap III”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 293.1 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 116.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 62 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu osób (DOC, 88.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 204.9 KiB)
 • z7a-7b- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 95.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 90.5 KiB)
 • z6a- dokumentacja projektowa część I (ZIP, 733.9 KiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa część II (ZIP, 441.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 80.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-08 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 244.2 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 187 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 134 KiB)
 • z3a- formularz cenowy czesc I (DOC, 558.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy czesc II (DOC, 270 KiB)
 • z3c- formularz cenowy czesc III (DOC, 422.5 KiB)
 • z3d- formularz cenowy cz. IV (DOC, 375.5 KiB)
 • z3e- formularz cenowy cz. V (DOC, 347 KiB)
 • z3f- formularz cenowy cz. VI (DOC, 364.5 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. I (PDF, 3.3 MiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 1.1 MiB)
 • z4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. III (PDF, 1.4 MiB)
 • z4d- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. IV (PDF, 1.7 MiB)
 • z4e- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. V (PDF, 434 KiB)
 • z4f- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. VI (PDF, 1.6 MiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 882.1 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 298.5 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 10.8 MiB)
 • z8 -tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Video card) (PDF, 13.6 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 107 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 677.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 55.6 KiB)
 • z3b.1- zmodyfikowany ujednolicony formularz cenowy czesc II (DOC, 404.5 KiB)
 • z4b.1.- zmodyfikowany ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.5 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 91.5 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 67.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. I (PDF, 89.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. II (PDF, 89.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. III (PDF, 91.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. IV (PDF, 85 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz.V (PDF, 84.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz.VI (PDF, 87.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji