ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Konserwacja miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn.”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap I/2022 (2)
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki