ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 894.8 KiB)
 • _z2 - oświadczenie (DOCX, 68.7 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 333 KiB)
 • _z3a- formularz_cenowy_część_I matematyka (DOC, 406.5 KiB)
 • _3b- formularz_cenowy_część_II geografia (DOC, 382 KiB)
 • _3c- formularz_cenowy_część_III biologia (DOC, 404 KiB)
 • _z3d- formularz_cenowy_część_IV pr. fizyczno-chemiczna (DOC, 390 KiB)
 • _3e- formularz_cenowy_część_V zajęcia online (DOC, 296 KiB)
 • _z4a- opis przedmiotu zamówienia część I - matematyka (PDF, 1.5 MiB)
 • _4b- opis przedmiotu zamówienia część II - geografia (PDF, 1.1 MiB)
 • _z4c- opis przedmiotu zamówienia część III - biologia (PDF, 986.4 KiB)
 • _z4d- opis przedmiotu zamówienia IV fizyka -chemia (PDF, 1.8 MiB)
 • _4e- opis przedmiotu zamówienia część V - warsztaty online (PDF, 383.7 KiB)
 • _z5- Istotne postanowienia umowy (PDF, 500.4 KiB)
 • _z6- PassMark - Benchmarki procesorów - Lista procesorów poddanych benchmarkingowi (PDF, 3 MiB)
 • _z7- PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List (PDF, 1.6 MiB)
 • _z8- identyfikator postępowania (PDF, 227.6 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 193 KiB)
 • Odpowiedz na wniosek (PDF, 539.8 KiB)
 • aktualny_z3d- formularz_cenowy_część_IV pr. fizyczno-chemiczna aktualny (DOC, 390.5 KiB)
 • aktualny_z4d- opis przedmiotu zamówienia IV fizyka -chemia (PDF, 1.8 MiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 399.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 509.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa nagród dla uczestników konkursu ekologicznego w ramach projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 335.9 KiB)
 • Id postępowania (DOC, 112.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 152.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 163.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.”Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 769.7 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 316 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 53 KiB)
 • _z3-_formularz_cenowy_Chemia_ (DOC, 404.5 KiB)
 • _z4-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_CHEMIA (PDF, 823.7 KiB)
 • _z5_-istotne_postanowienia_umowy_ (PDF, 669.7 KiB)
 • _z6-_Identyfikator postępowania (PDF, 213.4 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 95.5 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 464.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 486.1 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 545 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego wraz z montażem dla projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 299.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.2 MiB)
 • Id postępowania (DOC, 112.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 309.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 308.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 946.9 KiB)
 • z1a-wzór formularza oferty cz.I (DOC, 301 KiB)
 • z1b-wzór formularza oferty cz.II (DOC, 505.5 KiB)
 • z1c-wzór formularza oferty cz.III (DOC, 302 KiB)
 • z1d-wzór formularza oferty cz.IV (DOC, 301.5 KiB)
 • z3_Identyfikator postępowania (PDF, 278.6 KiB)
 • z4a_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. I (PDF, 308.3 KiB)
 • z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 503.1 KiB)
 • z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 503 KiB)
 • z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III (PDF, 316.2 KiB)
 • z4d_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. IV (PDF, 286.5 KiB)
 • z5a__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ I (PDF, 608.9 KiB)
 • z5b__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ II (PDF, 633.7 KiB)
 • z5c__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ III (PDF, 634.5 KiB)
 • z5d__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ IV (PDF, 635.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 142.8 KiB)
 • _z1b-_wzor_formularza_oferty_cz. II. zmodyfikowany (DOC, 505.5 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II zmodyfikowany (PDF, 503.1 KiB)
 • zmiana swz (PDF, 440 KiB)
 • _z2 - _oświadczenie wykluczenie (DOC, 52 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 531.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 509.4 KiB)
 • informacja o wyborze części IV (PDF, 369.2 KiB)
 • informacja o wyborze części III (PDF, 369.3 KiB)
 • informacja o wyborze części II (PDF, 369.7 KiB)
 • informacja o wyborze części I (PDF, 469.3 KiB)
 • sprostowanie informacji o wyborze w części II (PDF, 293.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • _z1 opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • _z2 formularz oferty (DOCX, 117.7 KiB)
 • _z4 wykaz dostaw (DOCX, 112.4 KiB)
 • _z5 wykaz osób (DOCX, 111.3 KiB)
 • _z6 wzór umowy (PDF, 598.9 KiB)
 • _z7 grupa kapitałowa (DOCX, 120.3 KiB)
 • _z8 aktualność oświadczenia (DOCX, 118.4 KiB)
 • _9 Protokół badania próbki (DOCX, 127.8 KiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 640.8 KiB)
 • SWZ eusługi (PDF, 1.1 MiB)
 • _z3 JEDZ (ZIP, 154 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 130 KiB)
 • odpowiedz na wnioski (PDF, 397.2 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 297.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 444.2 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 277 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Mielczarskiego w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • _z1-_ oferta (DOCX, 38.8 KiB)
 • _z2-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 24.4 KiB)
 • _z4-_Istotne postanowienia umowy (PDF, 461.3 KiB)
 • _z5__Identyfikator postępowania (PDF, 168.3 KiB)
 • dokumentacja budowlana 3 a (ZIP, 15.5 MiB)
 • dokumentacja budowlana 3 b (ZIP, 24.8 MiB)
 • opis techniczny do proj org ruchu 3c (ZIP, 4 MiB)
 • projekt wykonawczy drogi 3 d (ZIP, 4.9 MiB)
 • SST Mielczarskiego 3 f (ZIP, 1.3 MiB)
 • projekt wykonawczy sanitarny 3 e (ZIP, 1.7 MiB)
 • SWZ droga wewnetrzna (PDF, 851.3 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 105.7 KiB)
 • z3_oswiadczenie (DOCX, 21.5 KiB)
 • Odpowiedz na wniosek (PDF, 194.1 KiB)
 • sprostowanie daty pisma (PDF, 95.4 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 296.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 456.3 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 210.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego wraz z montażem dla projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 296.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Id postępowania (DOC, 112.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 308.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 198.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 305.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja zasobu lokali komunalnych”-Etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 127.5 KiB)
 • _z2-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • _z3__dokumentacja (ZIP, 4.5 MiB)
 • _z4-zobowiazanie_podmiotu_trzeciego (DOCX, 27.8 KiB)
 • _z5a--z5c__wzor_wykazu_osob (DOC, 102.5 KiB)
 • _z6__istotne_postanowienia umowy (PDF, 485.5 KiB)
 • _z7__Identyfikator postępowania (PDF, 162.1 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 138.9 KiB)
 • SWZ_ (PDF, 394 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 113.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 396.9 KiB)
 • informacja wyboru (PDF, 114.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/202
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 122 KiB)
 • _z2-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • _z3__-dokumentacja (ZIP, 737.2 KiB)
 • _z4-zobowiazanie_podmiotu_trzeciego (DOCX, 27.7 KiB)
 • _z5a--z5b__wzor_wykazu_osob (DOC, 89.5 KiB)
 • _z6-__umowa na wykonanie łazienki 2021 (PDF, 471 KiB)
 • _z7-__Identyfikator postępowania (PDF, 169.9 KiB)
 • SWZ_ (PDF, 388.4 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 125.2 KiB)
 • _z3__dokumentacja poprawiona (ZIP, 1.2 MiB)
 • zmiana treści SWZ 1 (PDF, 234.6 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 113.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 394 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 114.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji