ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w Kętrzynie”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap I/2022
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Transformator Społeczno – Kulturalny
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wyposażenia do Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 46
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratorium przyszłości” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 23.5 KiB)
 • miniPortal - Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.5 MiB)
 • MiniPortal-Wysokość posiadanych środków (PDF, 999.3 KiB)
 • Kętrzyn - przełożenie terminu składania ofert (PDF, 60.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 820.7 KiB)
 • Zał._nr _ 1 OPZ (PDF, 259.3 KiB)
 • Zał._nr _2 formularz ofertowy (DOC, 112.5 KiB)
 • Zał._nr _3 oświadczenie wykonawcy (DOCX, 28 KiB)
 • Zał._nr _4 Istotne post. umowy (PDF, 237.5 KiB)
 • Zał._nr _5 oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia podst. art. 7 ust. 1 ustawy (DOCX, 27.8 KiB)
 • Zał._nr _6 Identyfikator (PDF, 192.2 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 116.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 375.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja zasobów lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap I/2022”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • _z1-_ oferta (DOCX, 43.5 KiB)
 • _z2-_ oswiadczenie wykluczenie (DOCX, 26.3 KiB)
 • _z3-_ oswiadczenie warunki (DOCX, 24 KiB)
 • _z4-_istotne postanowienia umowy (PDF, 572.1 KiB)
 • _z6-_identyfikator postepowania (PDF, 174.2 KiB)
 • _z5-_ wykaz osob (DOCX, 21.9 KiB)
 • _z7a-_dokumentacja (ZIP, 11 MiB)
 • _z7b-_domumentacja (ZIP, 6.4 MiB)
 • _z7c-_dokumentacja (ZIP, 7.2 MiB)
 • _z7d-_dokumentacja (ZIP, 11.4 MiB)
 • _z7e-_dokumentacja (ZIP, 11.5 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 127.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 430.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji