ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 946.9 KiB)
 • z1a-wzór formularza oferty cz.I (DOC, 301 KiB)
 • z1b-wzór formularza oferty cz.II (DOC, 505.5 KiB)
 • z1c-wzór formularza oferty cz.III (DOC, 302 KiB)
 • z1d-wzór formularza oferty cz.IV (DOC, 301.5 KiB)
 • z3_Identyfikator postępowania (PDF, 278.6 KiB)
 • z4a_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. I (PDF, 308.3 KiB)
 • z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 503.1 KiB)
 • z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 503 KiB)
 • z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III (PDF, 316.2 KiB)
 • z4d_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. IV (PDF, 286.5 KiB)
 • z5a__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ I (PDF, 608.9 KiB)
 • z5b__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ II (PDF, 633.7 KiB)
 • z5c__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ III (PDF, 634.5 KiB)
 • z5d__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ IV (PDF, 635.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 142.8 KiB)
 • _z1b-_wzor_formularza_oferty_cz. II. zmodyfikowany (DOC, 505.5 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II zmodyfikowany (PDF, 503.1 KiB)
 • zmiana swz (PDF, 440 KiB)
 • _z2 - _oświadczenie wykluczenie (DOC, 52 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 531.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 509.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Mielczarskiego w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • _z1-_ oferta (DOCX, 38.8 KiB)
 • _z2-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 24.4 KiB)
 • _z4-_Istotne postanowienia umowy (PDF, 461.3 KiB)
 • _z5__Identyfikator postępowania (PDF, 168.3 KiB)
 • dokumentacja budowlana 3 a (ZIP, 15.5 MiB)
 • dokumentacja budowlana 3 b (ZIP, 24.8 MiB)
 • opis techniczny do proj org ruchu 3c (ZIP, 4 MiB)
 • projekt wykonawczy drogi 3 d (ZIP, 4.9 MiB)
 • SST Mielczarskiego 3 f (ZIP, 1.3 MiB)
 • projekt wykonawczy sanitarny 3 e (ZIP, 1.7 MiB)
 • SWZ droga wewnetrzna (PDF, 851.3 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 105.7 KiB)
 • z3_oswiadczenie (DOCX, 21.5 KiB)
 • Odpowiedz na wniosek (PDF, 194.1 KiB)
 • sprostowanie daty pisma (PDF, 95.4 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 296.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 456.3 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 210.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego wraz z montażem dla projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 296.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Id postępowania (DOC, 112.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 308.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 198.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 305.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja zasobu lokali komunalnych”-Etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 127.5 KiB)
 • _z2-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • _z3__dokumentacja (ZIP, 4.5 MiB)
 • _z4-zobowiazanie_podmiotu_trzeciego (DOCX, 27.8 KiB)
 • _z5a--z5c__wzor_wykazu_osob (DOC, 102.5 KiB)
 • _z6__istotne_postanowienia umowy (PDF, 485.5 KiB)
 • _z7__Identyfikator postępowania (PDF, 162.1 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 138.9 KiB)
 • SWZ_ (PDF, 394 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 113.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 396.9 KiB)
 • informacja wyboru (PDF, 114.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/202
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 122 KiB)
 • _z2-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • _z3__-dokumentacja (ZIP, 737.2 KiB)
 • _z4-zobowiazanie_podmiotu_trzeciego (DOCX, 27.7 KiB)
 • _z5a--z5b__wzor_wykazu_osob (DOC, 89.5 KiB)
 • _z6-__umowa na wykonanie łazienki 2021 (PDF, 471 KiB)
 • _z7-__Identyfikator postępowania (PDF, 169.9 KiB)
 • SWZ_ (PDF, 388.4 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 125.2 KiB)
 • _z3__dokumentacja poprawiona (ZIP, 1.2 MiB)
 • zmiana treści SWZ 1 (PDF, 234.6 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 113.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 394 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 114.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ulicy Sikorskiego 46 w Kętrzynie na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i teletechnicznej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 783.1 KiB)
 • _z1-_ oferta (DOCX, 35.7 KiB)
 • _z2-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 25.2 KiB)
 • _z3-_ oświadczenie warunki (DOCX, 23 KiB)
 • _z4-_ Wykaz osób (DOCX, 21.2 KiB)
 • z5-__projektowane-postanowienia-umowy (PDF, 285.5 KiB)
 • _z6-__Identyfikator postepowania (PDF, 159.2 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 112.7 KiB)
 • zmiana treści SWZ 1 (PDF, 391.5 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 361.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 446.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty_ (PDF, 280.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 968.8 KiB)
 • _z1a-_wzor_formularza_oferty_cz. I (DOC, 301 KiB)
 • _z1b-_wzor_formularza_oferty_cz. II (DOC, 510 KiB)
 • _z1c-_wzor_formularza_oferty_cz. III (DOC, 301.5 KiB)
 • _z1d-_wzor_formularza_oferty_cz. IV (DOC, 301.5 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 52 KiB)
 • _z3_Identyfikator postępowania (PDF, 313.3 KiB)
 • _z4a_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. I (PDF, 308.1 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 525.7 KiB)
 • _z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III (PDF, 315.9 KiB)
 • _z4d_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. IV (PDF, 286.3 KiB)
 • _z5a__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ I (PDF, 608.8 KiB)
 • _z5b__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ II (PDF, 614.5 KiB)
 • _z5c__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ III (PDF, 634.5 KiB)
 • _z5d__Istotne postanowienia umowy -CZĘŚĆ IV (PDF, 635.6 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • ogłoszenie zamek (PDF, 144.1 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 404.1 KiB)
 • _z1b-_wzór formularza_oferty_cz.II aktualny, (DOC, 510.5 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II aktualny (PDF, 525.7 KiB)
 • zmiana treści SWZ 2 (PDF, 455.1 KiB)
 • _z1b-_wzór formularza_oferty_cz.II zmodyfikowany, ostatni, aktualny (DOC, 509.5 KiB)
 • _z1c-_wzor_formularza_oferty_cz. III zmodyfikowany, ostatni, aktualny (DOC, 302 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II zmodyfikowany, ostatni, aktualny (PDF, 525.7 KiB)
 • _z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III zmodyfikowany,ostatni, aktualny (PDF, 316.2 KiB)
 • odpowiedz na wnioski (PDF, 602 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 513.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 502.1 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert. (PDF, 500.2 KiB)
 • unieważnienie części I (PDF, 108.5 KiB)
 • unieważnienie części II (PDF, 108.9 KiB)
 • informacja o wyborze część IV (PDF, 275.5 KiB)
 • informacja o wyborze w zakresie części III (PDF, 369.1 KiB)
 • unieważnienie części IV (PDF, 676.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu części III (PDF, 677.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 103 KiB)
 • _z2 - _oświadczenie wykluczenie (DOCX, 26.7 KiB)
 • _z3-_zob._podm._trze_ (DOC, 73.5 KiB)
 • _z4 - _wzór wykazu uslug (DOC, 61.5 KiB)
 • _z5 - _wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 66.5 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • _z7-_Umowa cmentarz (PDF, 304.3 KiB)
 • _z8-_Identyfikator postępowania (PDF, 159.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 312.3 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 104.7 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 353.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 335.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 387 KiB)
 • informacja o wyborze oferty_ (PDF, 280.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.”Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • z9-_formularz_identyfikator_ postępowania (PDF, 374.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 545.3 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 148.6 KiB)
 • _z8_PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs (2) (PDF, 1.6 MiB)
 • _z7_PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs (1) (PDF, 2.8 MiB)
 • z6 -_formularz_ Grupa_ Kapitałowa (DOCX, 231.8 KiB)
 • _z5_-istotne postanowienia umowy (PDF, 669.7 KiB)
 • _z4a-_szczególowy_ opis_przedmiotu_zamówienia_część I - FIZYKA (2)__ (PDF, 1.8 MiB)
 • _z4b-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część II CHEMIA__ (PDF, 872.7 KiB)
 • _z4c-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część III MATEMATYKA__ (PDF, 793.1 KiB)
 • _z4d-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część IV PRZYRODA__ (PDF, 903.1 KiB)
 • _z3a-_formularz_cenowy_czesc_I fizyka_ (DOC, 1.9 MiB)
 • z3b-_formularz_cenowy_czesc_II Chemia_ (DOC, 404 KiB)
 • _z3c-_formularz_cenowy_cz._III matematyka_ (DOC, 347.5 KiB)
 • _3d-_formularz_cenowy_cz._IV przyroda_ (DOC, 363.5 KiB)
 • _z2 - _Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia (DOC, 333.5 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 329.5 KiB)
 • odpowiedz na wnioski dla SP 1_ 08.06.2021 (PDF, 535.6 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 480.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 517.7 KiB)
 • informacja o wyborze części III (PDF, 548.1 KiB)
 • informacja o wyborze części IV (PDF, 543.9 KiB)
 • unieważnienie cz.II (PDF, 190.5 KiB)
 • informacja o wyborze cz.I (PDF, 554.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/202
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ ktbs (PDF, 390 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 122.3 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 122 KiB)
 • _z2-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • -z3_zał. technniczne, budowlane (ZIP, 1.1 MiB)
 • _z4-zobowiazanie_podmiotu_trzeciego (DOCX, 27.8 KiB)
 • z5-Wykaz_osob (DOCX, 22.6 KiB)
 • _z6_istotne postanowienia umowy_ (PDF, 519.4 KiB)
 • _z7_Informacja_dotyczaca_grupy_kapitalowej (DOC, 53 KiB)
 • _z8-_Identyfikator postępowania (PDF, 88.3 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 311.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 396.9 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 107.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji