ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa i przebudowa ulicy Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 953.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 34.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie wykluczenie (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie warunki (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - projekt umowy (PDF, 560 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót. (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Identyfikator (PDF, 169.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - PFU (ZIP, 18.7 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 129.7 KiB)
 • pytania_ i_odpowiedzi_doswz (PDF, 324.1 KiB)
 • pytania_ i_odpowiedzidoswz2 (PDF, 242.6 KiB)
 • załączniki do odpowiedzi nr 2 (ZIP, 954.6 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 635.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 315.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 879.2 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 322.5 KiB)
 • _z2-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 68.2 KiB)
 • _z3a-_formularz_cenowy_czesc_I sprzęt komputerowy (DOC, 300 KiB)
 • _z3b-_formularz_cenowy_czesc_II sprzęt biurowy_ (DOC, 305.5 KiB)
 • _z3c-_formularz_cenowy_czesc_III SZAFY (DOC, 286 KiB)
 • _z4a-_część I sprzęt komputerowy OPZ (PDF, 365.6 KiB)
 • _z4b-_część II - sprzęt biurowy OPZ (PDF, 379 KiB)
 • _z4c-_ część III - SZAFY OPZ (PDF, 310.4 KiB)
 • _z5a-_UMOWA dla części I (PDF, 363.3 KiB)
 • _z5b-_UMOWA dla części II (PDF, 362.8 KiB)
 • _z5c-_UMOWA dla części III (PDF, 362.2 KiB)
 • _z6-_Lista procesorów poddanych benchmarkingowi (PDF, 3.4 MiB)
 • _z7-_Tabele porównawcze kart graficznych (GPU) - Lista modeli kart graficznych (PDF, 1.7 MiB)
 • _z8-_identyfikator postępowania (PDF, 170.4 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 152.5 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 184.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 497.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert-sprostowanie (PDF, 495.6 KiB)
 • unieważnienie dla części I (PDF, 203.2 KiB)
 • unieważnienie dla części II (PDF, 201.6 KiB)
 • unieważnienie dla części III (PDF, 195.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratorium przyszłości” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie."
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ dostawa SP1 (PDF, 797.7 KiB)
 • Zał nr 1a - OPZ (DOCX, 17.8 KiB)
 • Zał nr 1b - OPZ (DOCX, 15 KiB)
 • Zał nr 1c - OPZ (DOCX, 24.5 KiB)
 • Zał nr 1d - OPZ (DOCX, 20.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - formularz ofertowy (DOC, 135.5 KiB)
 • Zał. nr 3 do SWZ (DOCX, 22.7 KiB)
 • Zał. nr 5a - projekt umowy (PDF, 250.6 KiB)
 • Zał. nr 5b - projekt umowy (PDF, 251.1 KiB)
 • Zał. nr 5c - projekt umowy (PDF, 251.3 KiB)
 • Zał. nr 5d - projekt umowy (PDF, 250.6 KiB)
 • Zał. nr 6 - identyfikator (PDF, 169.7 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 170.3 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 184.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 349.3 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz. II in (PDF, 254.8 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz. I (PDF, 255.9 KiB)
 • informacja o unieważnieniu części III (PDF, 103.2 KiB)
 • informacja o unieważnienie części IV (PDF, 103.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-16 10:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ Ubezpieczenie (PDF, 799.2 KiB)
 • załącznik nr 2 - oferta (DOCX, 32.7 KiB)
 • załącznik nr 1 -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 561.5 KiB)
 • załącznik nr 1a (XLS, 139.5 KiB)
 • Szacunek (XLS, 20.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oswiadczenie (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - Identyfikator post (PDF, 169.5 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 152.2 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 225.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania do SWZ (XLSX, 12.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.II (PDF, 227.4 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 333.3 KiB)
 • rozszerzenie informacja o kwocie (PDF, 335.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 429.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty w częścii 1 (PDF, 282 KiB)
 • informacja o wyborze oferty w Cz. 2 (PDF, 278.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni terenów komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 706.7 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 128.3 KiB)
 • _z1-_ oferta (DOC, 112.5 KiB)
 • _z2_-JEDZ (ZIP, 91.8 KiB)
 • _z3_wykaz narzędzi (DOC, 64.5 KiB)
 • _z4_-wykaz usług (DOC, 59 KiB)
 • _z5_-wzór wykazu osób (DOC, 58 KiB)
 • _z6 wzór umowy (PDF, 361.6 KiB)
 • _z7_-oświadczenie aktualność (DOCX, 37 KiB)
 • _z8_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa_ (DOCX, 40.3 KiB)
 • _z9_ Identyfikator postępowania (PDF, 170.3 KiB)
 • _z1-formularz_oferty_aktualny (DOC, 112.5 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 289.2 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 333.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 341.1 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 276.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 883.9 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 153.7 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 319.5 KiB)
 • _z2-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 68.1 KiB)
 • z3a-_formularz_cenowy_cz._I komputery (DOC, 285.5 KiB)
 • z3b-_formularz_cenowy_cz._II Sprzęt biurowy (DOC, 288.5 KiB)
 • z3c-_formularz_cenowy_cz._III Szafa (DOC, 276.5 KiB)
 • _z4a_- część I sprzęt komputerowy (PDF, 359.1 KiB)
 • _z4b_- część II - sprzęt biurowy (PDF, 380.3 KiB)
 • _z4c_- część III - SZAFY (PDF, 311.1 KiB)
 • _z5a__UMOWA dla części I (PDF, 365.3 KiB)
 • _z5b__UMOWA dla części II (PDF, 363.8 KiB)
 • _5c_UMOWA dla części III (PDF, 362.9 KiB)
 • _z6_ -Benchmarki procesorów (PDF, 3.4 MiB)
 • _z7_ Tabele porównawcze kart graficznych (PDF, 1.7 MiB)
 • _z8__Identyfikator postępowania (PDF, 88.9 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 219 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 494.8 KiB)
 • informacja o unieważnieniu części II (PDF, 103.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu części III (PDF, 103.4 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz. I in (PDF, 361.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU CZ.I (PDF, 259.3 KiB)
 • unieważnienie dla części I (PDF, 204.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • _z4a-_opis przedmiotu zamówienia (PDF, 359.7 KiB)
 • _z4b-_opis przedmiotu zamówienia (PDF, 378.9 KiB)
 • _z4c-_opis przedmiotu zamówienia (PDF, 310.5 KiB)
 • _z3a-_formularz_cenowy_cześć I (DOC, 299.5 KiB)
 • _z3b-_formularz_cenowy_cześć_II (DOC, 305 KiB)
 • _z3c-_formularz_cenowy_cześć_III (DOC, 285.5 KiB)
 • _z2-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 68.2 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 322.5 KiB)
 • _z5a- UMOWA I (PDF, 361.4 KiB)
 • _z5b-_UMOWA II (PDF, 361.4 KiB)
 • _z5c-_UMOWA III (PDF, 360.1 KiB)
 • _z6-_ Benchmarki procesorów - Lista procesorów (PDF, 3.4 MiB)
 • _z7-_ Tabele porównawcze kart graficznych (PDF, 1.7 MiB)
 • _z8-_ Identyfikator postępowania (PDF, 169.2 KiB)
 • SWZ Sp.1 (PDF, 879.2 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 154.8 KiB)
 • _z3a-_formularz_cenowy_czesc_I sp.komp. AKTUALNY (DOC, 300 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 223.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 218 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 102 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 881.3 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 329 KiB)
 • _z2-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 68.7 KiB)
 • _z3a_formularz_cenowy_cz._I pracownia matematyczna (DOC, 411 KiB)
 • _z3b_formularz_cenowy_cz._II pracownia geograficzna (DOC, 383 KiB)
 • _z3c_formularz_cenowy_cz._III pracownia biologiczna (DOC, 299 KiB)
 • _z3d_formularz_cenowy_cz._IV zajęcia online (DOC, 299 KiB)
 • _z4a_OPZ cz I matematyka (PDF, 1.6 MiB)
 • _4b_OPZ cz II geografia (PDF, 929 KiB)
 • _z4c_OPZ cz III biologia (PDF, 397.2 KiB)
 • _z4d_OPZ cz IV warsztaty online (PDF, 275.1 KiB)
 • _z5- Istotne postanowienia umowy (PDF, 500.4 KiB)
 • _z6_ Benchmarki procesorów - Lista procesorów poddanych benchmarkingowi (PDF, 2.9 MiB)
 • _z7_Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List (PDF, 1.6 MiB)
 • _z8_identyfikator postępowania (PDF, 169.8 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 171.1 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 399.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 498.3 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz. III in (PDF, 328.4 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY wyk cz. IV int (PDF, 327.9 KiB)
 • informacja o wyborze części II (PDF, 328.3 KiB)
 • informacja o wyborze części I (PDF, 349.7 KiB)
 • informacja_o_uniewaznieniu_postepowania części 4 (PDF, 670.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa odcinków chodnika przy ul. Poznańskiej oraz budowa parkingu przy ulicy Westerplatte w Kętrzynie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 1004.4 KiB)
 • _z1a -_ oferta (DOCX, 40.5 KiB)
 • _z1b -_ oferta (DOCX, 41 KiB)
 • _z1c -_ oferta (DOCX, 40.7 KiB)
 • _z2a-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 25.3 KiB)
 • _z2b-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 25.4 KiB)
 • _z2c-_oświadczenie wykluczenie (DOCX, 25.2 KiB)
 • _z3a-_ oświadczenie warunki (DOCX, 22.5 KiB)
 • _z3b-_ oświadczenie warunki (DOCX, 22.5 KiB)
 • _z3c-_ oświadczenie warunki (DOCX, 22.4 KiB)
 • _z4a-Cz.1 Istotne postanowienia umowy (PDF, 463.6 KiB)
 • _z4b-Cz.2 Istotne postanowienia umowy (PDF, 463.5 KiB)
 • _z4c-CZ 3 istotne postanowienia umowy (PDF, 565.5 KiB)
 • _z5__Identyfikator postępowania (PDF, 168.2 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 166.5 KiB)
 • Część3 PFU Westerplatte parking (PDF, 2.1 MiB)
 • Część1a Projekt budowlano wykonawczy (ZIP, 14.1 MiB)
 • Część1b Projekt budowlano wykonawczy (2) (ZIP, 6.4 MiB)
 • Część2a Projekt budowlano wykonawczy (ZIP, 14.1 MiB)
 • Część 2b Projekt budowlano wykonawczy (ZIP, 6.5 MiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 337.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 395.7 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 115.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa nagród dla uczestników konkursu ekologicznego w ramach projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i ..."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 335.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2 MiB)
 • Id postępowania (DOC, 112.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 153 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 302.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji