ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • _z1a-_wzor_formularza_oferty_cz.I (DOC, 299.5 KiB)
 • _z1b-_wzor_formularza_oferty_cz. II. (DOC, 501.5 KiB)
 • _z1c-_wzor_formularza_oferty_cz. III (DOC, 301 KiB)
 • _z1d-_wzor_formularza_oferty_cz. IV (DOC, 301.5 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 52 KiB)
 • _z3_wykaz dostaw (DOCX, 22.5 KiB)
 • _z4a_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. I (PDF, 308.2 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 613.6 KiB)
 • _z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III (PDF, 315.8 KiB)
 • _z4d_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. IV (PDF, 286.3 KiB)
 • _z5_istotne postanowienia umowy (PDF, 352.9 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • _z7_Identyfikator postępowania (PDF, 313.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 156.6 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część II (PDF, 358.7 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część III (PDF, 359 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część IV (PDF, 358.8 KiB)
 • odpowiedz na wnioseki _1_ (PDF, 572.4 KiB)
 • zm.ogłoszenia (PDF, 35.4 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia_ (PDF, 331.9 KiB)
 • odpowiedz na wniosek _2_ (PDF, 573.1 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 512.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 508.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/2021
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 122.5 KiB)
 • _z2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 51.5 KiB)
 • _z3_załączniki budowlane (ZIP, 4.1 MiB)
 • _z4-zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 28.6 KiB)
 • _z5 - Wykaz osób (DOCX, 22.6 KiB)
 • _z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 536.9 KiB)
 • _z7_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • _z8-_formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 19.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 493.2 KiB)
 • Ogłoszenie_ (PDF, 127.6 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 107.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości na jezdni i chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2021-OJS066-171629-pl_ogłoszenie (PDF, 140.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 471.1 KiB)
 • z1-_formularz_oferty (DOC, 336 KiB)
 • z2.1_Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (DOC, 400 KiB)
 • z3-_formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 25.4 KiB)
 • z4-wzor_wykazu_narzedzi_i_wyposazenia_zakladu (DOC, 114.5 KiB)
 • espd-request (ZIP, 92.5 KiB)
 • z5_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 151.5 KiB)
 • z6-_zob._podm._trzeciego (DOC, 188 KiB)
 • z7_Istotne postanowienia umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • informacja o kwocie_ (PDF, 296.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 384.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 277.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KĘTRZYŃSKI DOM WSPARCIA
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ Kętrzyn przebudowa na COM 30.03.2021 r (PDF, 762.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOCX, 24.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie wykluczenie (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 6_Istotne postanowienia umowy COM Kętrzyn (PDF, 451.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załacznik _COM_dokumentacja 1 (ZIP, 27.6 MiB)
 • Załącznik_COM_dokumentacja 2 (ZIP, 25.6 MiB)
 • Załącznik_COM_Dokumentacja 3 (ZIP, 26.5 MiB)
 • Załącznik_COM_Dokumentacja 4 (ZIP, 8.7 MiB)
 • Ogłoszenie COM (PDF, 113.7 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia (PDF, 284.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 53.9 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia, odpowiedzi na zapytania (PDF, 352.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 35.1 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 360.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert_ (PDF, 439.7 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 106.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksowej sieci monitoringu w Mieście Kętrzyn”. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana istniejących kamer i centrum monitoringu w Mieście Kętrzyn”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • _z3_Specyfikacja Kętrzyn wymiana kamer i centrum CCTV (PDF, 295 KiB)
 • _z4_Przedmiar robót i zestawienie materiałów Kętrzyn CCTV (PDF, 79.1 KiB)
 • _z5_PW Kętrzyn wymiana kamer i centrum CCTV (PDF, 12.3 MiB)
 • _z6_Istotne Postanowienia Umowy- monitoring (PDF, 610.6 KiB)
 • _z7_Karty katalogowe (ZIP, 11.1 MiB)
 • SWZ (PDF, 375 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 105.5 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 51 KiB)
 • _z8_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 52.5 KiB)
 • _z9_formularz_identyfikator_ postępowania (PDF, 216.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 104.9 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 399.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 412.8 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 257.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 203 KiB)
 • _3f-_formularz_cenowy_cz._VI przyroda_ (DOC, 231.5 KiB)
 • _z2 - _Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia (DOC, 199 KiB)
 • _z3a-_formularz_cenowy_czesc_I fizyka_ (DOC, 432.5 KiB)
 • _z3e-_formularz_cenowy_cz._V matematyka_ (DOC, 214 KiB)
 • _z4a-_szczególowy_ opis_przedmiotu_zamówienia_część I - FIZYKA_ (PDF, 2.1 MiB)
 • _z4b-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część II- CHEMIA_ (PDF, 815.7 KiB)
 • _z4c-_szczegółowy _opis_przedmiotu_zamówienia_część III BIOLOGIA_ (PDF, 1.1 MiB)
 • _z4d-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część IV GEOGRAFIA_ (PDF, 893 KiB)
 • _z4e-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część v MATEMATYKA_ (PDF, 687.2 KiB)
 • _z4f-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część VI PRZYRODA_ (PDF, 773.9 KiB)
 • z3b-_formularz_cenowy_czesc_II Chemia_ (DOC, 272.5 KiB)
 • z3c-_formularz_cenowy_czesc_III Biologia_ (DOC, 292.5 KiB)
 • z3d-_formularz_cenowy_cz._IV geografia_ (DOC, 243.5 KiB)
 • z5-_istotne postanowienia umowy (PDF, 400.7 KiB)
 • z6 -_formularz_ Grupa_ Kapitałowa (DOCX, 151.4 KiB)
 • z7-_PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs (PDF, 2.8 MiB)
 • z8-_PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List (PDF, 1.6 MiB)
 • z9-_formularz_identyfikator_ postępowania (PDF, 374 KiB)
 • SWZ 08.03 (PDF, 970 KiB)
 • Ogłoszenie Sp 1 (PDF, 188.8 KiB)
 • Zmian ogłoszenia Sp.1 (PDF, 35.2 KiB)
 • odpowiedz na wnioski i zmiana terminu dla SP 1_ 15.03 (PDF, 687 KiB)
 • informacja o kwocie Sp 1 (PDF, 480.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 560.3 KiB)
 • Informacja WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części IV (PDF, 559 KiB)
 • unieważnienie części I (PDF, 113.6 KiB)
 • unieważnienie części II (PDF, 113.9 KiB)
 • unieważnienie części V (PDF, 109.8 KiB)
 • unieważnienie części VI (PDF, 190.8 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części III (PDF, 467.5 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części IV (PDF, 559 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z montażem dla projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 301.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3 MiB)
 • Informacja o maksymalnej kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia (DOCX, 45.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 205.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 313.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-02-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ołoszenie (PDF, 119.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 871.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 199 KiB)
 • z2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (DOC, 200.5 KiB)
 • z3a - formularz cenowy cz. I komputery (DOC, 214.5 KiB)
 • z3b - formularz cenowy cz. II meble (DOC, 169 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I (PDF, 642.4 KiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II (PDF, 294 KiB)
 • 5a- Istotne postanowienia umowy pomoce CZĘŚĆ I 022021 (PDF, 402.9 KiB)
 • 5b - Istotne postanowienia umowy pomoce CZĘŚĆ II 022021 (PDF, 403 KiB)
 • z6 -formularz Grupa Kapitałowa (DOCX, 134.8 KiB)
 • z7-PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs (PDF, 2.5 MiB)
 • z8-_PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List (PDF, 13.7 MiB)
 • z9- formularz identyfikator postępowania (PDF, 373.5 KiB)
 • odpowiedź na wnioski i zmiana terminu (PDF, 551 KiB)
 • ogłoszenie - zmiana terminu (PDF, 34.8 KiB)
 • odpowiedź na wniosek (PDF, 537.9 KiB)
 • odpowiedź na wniosek (PDF, 529.7 KiB)
 • informacja o kwocie (PDF, 466.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 501.5 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu ofert część II (PDF, 416.8 KiB)
 • InformacjaWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części I_ (PDF, 539 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 186.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1019.4 KiB)
 • z1 - formularz ofertowy (DOC, 337 KiB)
 • z2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (DOC, 199.5 KiB)
 • z3a - formularz cenowy czesc I (DOC, 425 KiB)
 • z3b - formularz cenowy czesc II (DOC, 268.5 KiB)
 • z3c - formularz cenowy czesc III (DOC, 289 KiB)
 • z3d - formularz cenowy czesc IV (DOC, 241.5 KiB)
 • z3e - formularz cenowy czesc V (DOC, 212.5 KiB)
 • z3f - formularz cenowy czesc VI (DOC, 230 KiB)
 • z4a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. I (PDF, 2.1 MiB)
 • z4b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 815.6 KiB)
 • z4c - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. III (PDF, 1.1 MiB)
 • z4d - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. IV (PDF, 893 KiB)
 • z4e - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. V (PDF, 686.7 KiB)
 • z4f - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. VI (PDF, 773.7 KiB)
 • z5 - istotne postanowienia umowy (PDF, 400.7 KiB)
 • z6 - formularz Grupa Kapitałowa (DOCX, 135.1 KiB)
 • z7 - tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 10.6 MiB)
 • z8 - tabela testów wydajnościowych karty graficznej (GPU Benchmarks) (PDF, 14 MiB)
 • z9 - formularz identyfikator postępowania (DOCX, 101.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie zamówienia 2 (PDF, 35.7 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 469.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 120.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 257.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w branży drogowej i sanitarnej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 307.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 599.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 308.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji