ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2731
Data podjęcia
2012-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Ogrodowej.
Nr aktu prawnego
90/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2732
Data podjęcia
2012-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Ogrodowej.
Nr aktu prawnego
89/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2733
Data podjęcia
2012-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego do adaptacji na garaż nr 1 wraz z udziałem w działce nr 100/10 położonej w Kętrzynie przy ul. Leśnej.
Nr aktu prawnego
71/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2734
Data podjęcia
2012-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 3 wraz z udziałem w działce nr 100/10 położonej w Kętrzynie przy ul. Leśnej.
Nr aktu prawnego
70/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2735
Data podjęcia
2012-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczeń gospodarczych do adaptacji na garaż nr 4 wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 387 położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego
Nr aktu prawnego
69/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2736
Data podjęcia
2012-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością drogową
Nr aktu prawnego
37/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2737
Data podjęcia
2012-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przejęcia i przekazania nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
21/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2738
Data podjęcia
2012-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Adama Mickiewicza 1 na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
18/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2739
Data podjęcia
2012-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie prawa użytkowania nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Adama Mickiewicza 1, ustanowionego na rzecz Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
17/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2740
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Nr aktu prawnego
XL/250/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji