ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
195/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 292/2019 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Kętrzyńskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenie 257/15 z dnia 21.10.2015 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji miasta Kętrzyn w perspektywie programowo- finansowej Unii Europejskiej 2014-2020
Nr aktu prawnego
33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 - 2033
Nr aktu prawnego
XLI/297/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn wotum zaufania za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XLI/294/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji