ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2021 rok. oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 320/2013 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 07.11.2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. ekonomii społecznej
Nr aktu prawnego
209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 23.08.2021 r. do 31.12.2021
Nr aktu prawnego
208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.
Nr aktu prawnego
204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 1-90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły
Nr aktu prawnego
203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Nr aktu prawnego
202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 75/35 o powierzchni 0,0610 ha położonej w Kętrzynie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
Nr aktu prawnego
200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi do załatwienia według właściwości
Nr aktu prawnego
XLI/300/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na II półrocze 2021r.
Nr aktu prawnego
stanowisko_2021_07_08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji