ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXVI/266/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XL/289/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LII/282/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
Nr aktu prawnego
XL/288/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XL/287/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022.
Nr aktu prawnego
XL/286/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
XL/285/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
XL/284/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na udzielenie przez Gminę Miejską Kętrzyn w roku 2021 dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 262/2019 z dnia 24.09.2019r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zarządzania Finansami Miasta w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 9 marca 2021 r. dotyczącego powołania Komisji ds. przejęcia mienia powierzonego w dzierżawę
Nr aktu prawnego
174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 12.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
Nr aktu prawnego
168/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji