ˆ

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Kętrzyn

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zestawienie informacji na temat petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Kętrzyn

Petycje wniesione w 2021 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Treść petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.
Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”
Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k
ul. Morszyńska 55
02-916 Warszawa
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu:  Adam Szulc
KRS: 0000059459
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
Otwórz Dotyczy przystąpienia szkół do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA " 01.04.2021r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
2 Społeczny Komitet Obrony Alei Drzew przy drodze wojewódzkiej nr. 592  Otwórz Dotyczy: natychmiastowego wycofania wycinki drzew i rozpoczecia konsultacji społecznych w zakresie gospodarowania Aleją. 31.05.2022
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
3 Grupa mieszkańców Kętrzyna Otwórz  Dotyczy: kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,  29.09.2021
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
     
 
 
 

Petycje wniesione w 2020 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.
Rodzice przedszkolaków z Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Kętrzynie
otwórz
Dotyczy:
- prośba o przedłużenie dzierżawy dla Przedszkola Niepublicznegi Puchatek w SP1 w Kętrzynie
05.02.2020r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
2.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz
Dotyczy:
- informacji o użytkowanie płynu do dezynfekcji rąk
06.08.2020r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
3. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kętrzynie ul. Mickiewicza 2/6 11-430 Korsze otwórz
Dotyczy:
- możliwości dofinansowania przez gminę kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich
24.08.2020r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
     
 
 
 

Petycje wniesione w 2019 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przesiębiorczości Fundacja
 
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
otwórz
Dotyczy:
- przekazywania za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzesiębiorców
22.03.2019r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
         
2
Szulc - Efekt Sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS 0000059459
 
otwórz
Dotyczy:
- zaplanowania postępowania, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
31.05.2019r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
           
3 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
otwórz Dotyczy:
-dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych 
14.10.2019r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję ODPOWIEDŹ
4
Grabowski Marek
Piłsudskiego
Rzeszów
otwórz
Dotyczy:
- aby ochroną danych osobowych zajmowały się osoby mające odpowiednie kwalifikacje
30.12.2019r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
           
5 Grabowski Marek
Piłsudskiego
Rzeszów
otwórz
Dotyczy:
- postulat zmiany IOD na osobę z kwalifikacjami
30.12.2019r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
           
 
 

Petycje wniesione w 2018 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz
Dotyczy:
- podania nazwy Podmiotu/Konsultanta, który brał udział w sporządzeniu lub konsultował projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektroczną i paliwo gazowe  
- oszacowania podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych
04.05.2018r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
 

Petycje wniesione w 2017 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
Lp. Podmiot wnoszący petycję
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz Dotyczy usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej 13.02.2017r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
2. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz Dotyczy przystąpienia szkół do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2017 19.05.2017r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
3. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz Przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych 04.09.2017r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
4. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz Przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych 14.09.2017r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
           
 

Petycje wniesione w 2016 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. --- otwórz Petycja w sprawie przystapienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 18.03.2016r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
2. --- otwórz Petycja w sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta 20.04.2016r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
3. --- otwórz Petycja w sprawie utworzenia przez Kierownika JST “biblioteczki samorządowca”, w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji 22.04.2016r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
4. --- otwórz Petycja w sprawie zadań związanych z problematyką efektywności energetycznej 06.05.2016r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
5. --- otwórz Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym serwisie internetowym Gminy zakładki "Czyste powietrze", gdzie znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców dotyczące poprawy jakości powierza (niespalanie śmieci) 29.10.2016 Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
 

Petycje wniesione w 2015 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. --- otwórz Zamieszczenie na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta wydzielonego obszaru - zakładki - o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i umieszczenie na stałe - w ramach ww. zakładki w zawsze widocznym miejscu baneru serwisu Mikroodpady.pl wraz z linkiem 4.12.2015r. 22.12.2015r. na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kętrzyn zamieszczono zakładkę "Kącik przedsiębiorcy" z aktywnym banerem serwisu mirkoodpady.pl 
           
   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Dudzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Dudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-18 10:39:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-18 10:39:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arleta Tarkawian
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-10 11:54:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »