ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Kętrzyn

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zestawienie informacji na temat petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Kętrzyn

Petycje wniesione w 2024 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Treść petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Zbiorcza informacja o rozpatrzpnych petycjach za 2023 rok  Otwórz      
2.
 
Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418
nr KRS: 0001 007 117
www.gmina.pl
Otwórz
Dotyczy analizy potrzeb oraz określenia wskaźników osiągania celów i zadań promocyjnych oraz monitorowania i dokonywania analizy osiągniętych efektów działań promocyjnych.
   

Petycje wniesione w 2023 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Treść petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Mieszkańcy ulicy Ogrodowej w Kętrzynie Otwórz Dotyczy: remont drogi dojazdowej do posesji nr 21 i 23 oraz przynależnego parkingu wraz z instalacją oświetlenia 13.03.2023 r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
2. Mieszkańcy Miasta Kętrzyn Otwórz Utworzenie miejsca pracy dla społecznika Miasta Kętrzyn 25.04.2023 r.
Udzielono odpowiedzi wnoszącym sprawę
3. Rodzice dzieci z klasy Szkoły Podsztawowej nr 4 w Kętrzynie Otwórz Pozostawienia na funkcji wychwowacy w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 obecnej klasy SP nr 4 w Kętrzynie Pani... 30.06.2023 r.
Udzielono odpowiedzi wnoszącym petycję
4. Lech Lisowski  Otwórz Wykonania oświetlenia na ul. Stefana Batorego w Kętrzynie 03.07.2023 r.
Udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję
5. Teresa Garland - Elektorski Prezydent RP,
ul. Żwirki i Wigury 13a,
skr. Poczt. 88,
32–050 Skawina
Otwórz Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej 06.09.2023 r.
Udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję
6. Prezes Zarządu Adam Szulc,
Szulc – Efekt Sp. z o.o.,
ul. Poligonowa 1,
04–051 Warszawa
Otwórz Petycja - cyberbezpieczeństwo 18.09.2023 r.
Udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję
7.  Biuro Rady MIejskiej w Toszku Otwórz Prośba o podjęcie tożsamej uchwały  
Udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję
8. Prezes Zarządu Adam Szulc,
Szulc – Efekt Sp. z o.o.,
ul. Poligonowa 1,
04–051 Warszawa
Otwórz Petycja - wdrożenie pełnej usługi płatności online w Urzędzie 19.12.2023 r.
Udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję

Petycje wniesione w 2022 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Treść petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.
Współwnioskodawca: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl    www.samorzad.pl 
Otwórz
Dotyczy informacji o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej - zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r)   
04.052022r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
2
Współwnioskodawca:
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok. 1
02-603 Warszawa
 
Współwnioskodawca: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
Otwórz  Dotyczy umieszczenia na stornie www miasta oraz BIP  infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu).   18.07.2022r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
3
 
Współwnioskodawca: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl
Otwórz Dotyczy zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego 14.10.2022 r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
 

Petycje wniesione w 2021 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Treść petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.
Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”
Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k
ul. Morszyńska 55
02-916 Warszawa
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu:  Adam Szulc
KRS: 0000059459
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
Otwórz Dotyczy przystąpienia szkół do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA " 01.04.2021r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
2 Społeczny Komitet Obrony Alei Drzew przy drodze wojewódzkiej nr. 592  Otwórz Dotyczy: natychmiastowego wycofania wycinki drzew i rozpoczecia konsultacji społecznych w zakresie gospodarowania Aleją. 31.05.2021
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
3 Grupa mieszkańców Kętrzyna Otwórz  Dotyczy: kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,  29.09.2021
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
     
 
 
 

Petycje wniesione w 2020 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.
Rodzice przedszkolaków z Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Kętrzynie
otwórz
Dotyczy:
- prośba o przedłużenie dzierżawy dla Przedszkola Niepublicznegi Puchatek w SP1 w Kętrzynie
05.02.2020r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
2.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz
Dotyczy:
- informacji o użytkowanie płynu do dezynfekcji rąk
06.08.2020r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
3. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kętrzynie ul. Mickiewicza 2/6 11-430 Korsze otwórz
Dotyczy:
- możliwości dofinansowania przez gminę kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich
24.08.2020r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
     
 
 
 

Petycje wniesione w 2019 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przesiębiorczości Fundacja
 
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
otwórz
Dotyczy:
- przekazywania za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzesiębiorców
22.03.2019r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
         
2
Szulc - Efekt Sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS 0000059459
 
otwórz
Dotyczy:
- zaplanowania postępowania, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
31.05.2019r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
           
3 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
otwórz Dotyczy:
-dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych 
14.10.2019r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję ODPOWIEDŹ
4
Grabowski Marek
Piłsudskiego
Rzeszów
otwórz
Dotyczy:
- aby ochroną danych osobowych zajmowały się osoby mające odpowiednie kwalifikacje
30.12.2019r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
           
5 Grabowski Marek
Piłsudskiego
Rzeszów
otwórz
Dotyczy:
- postulat zmiany IOD na osobę z kwalifikacjami
30.12.2019r.
Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
           
 
 

Petycje wniesione w 2018 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz
Dotyczy:
- podania nazwy Podmiotu/Konsultanta, który brał udział w sporządzeniu lub konsultował projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektroczną i paliwo gazowe  
- oszacowania podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych
04.05.2018r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
 

Petycje wniesione w 2017 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
 
Lp. Podmiot wnoszący petycję
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz Dotyczy usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej 13.02.2017r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
2. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz Dotyczy przystąpienia szkół do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2017 19.05.2017r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
3. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz Przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych 04.09.2017r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
4. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
otwórz Przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych 14.09.2017r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
           
 

Petycje wniesione w 2016 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. --- otwórz Petycja w sprawie przystapienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 18.03.2016r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
2. --- otwórz Petycja w sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta 20.04.2016r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
3. --- otwórz Petycja w sprawie utworzenia przez Kierownika JST “biblioteczki samorządowca”, w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji 22.04.2016r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
4. --- otwórz Petycja w sprawie zadań związanych z problematyką efektywności energetycznej 06.05.2016r. Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
5. --- otwórz Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym serwisie internetowym Gminy zakładki "Czyste powietrze", gdzie znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców dotyczące poprawy jakości powierza (niespalanie śmieci) 29.10.2016 Udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję
 

Petycje wniesione w 2015 roku

6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozppatrywania petycji oraz sposób postęowania organów w sprawach dotyczących petycji
           
Lp. Podmiot wnoszący petycję
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. --- otwórz Zamieszczenie na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta wydzielonego obszaru - zakładki - o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i umieszczenie na stałe - w ramach ww. zakładki w zawsze widocznym miejscu baneru serwisu Mikroodpady.pl wraz z linkiem 4.12.2015r. 22.12.2015r. na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kętrzyn zamieszczono zakładkę "Kącik przedsiębiorcy" z aktywnym banerem serwisu mirkoodpady.pl 
           
   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Dudzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Dudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-18 10:39:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-18 10:39:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Żukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-10 10:11:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »