ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
Nr aktu prawnego
129/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
Nr aktu prawnego
128/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
Nr aktu prawnego
127/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
Nr aktu prawnego
126/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
124/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
Nr aktu prawnego
121/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 29.05.2021 r. do 01.06.2021 r.
Nr aktu prawnego
120/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
Nr aktu prawnego
117/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
112/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
112a/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji