ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
30/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 298/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 29 września 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 914/10 o powierzchni 0,0153 ha położonej w Kętrzynie przy ul. Juliusza Słowackiego.
Nr aktu prawnego
46/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych przy ul. Stanisława A. Poniatowskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
43/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych inwestycji pn. „Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do obowiązujących warunków P.POŻ”
Nr aktu prawnego
40/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
29/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 399/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
34/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Nr aktu prawnego
405/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności w Gminie Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
13/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 oraz kryteriów określających rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
26/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 363/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
32/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji